İş Stresi Nedir?

0

İnsanların bilgi ve yetenekleriyle eşleşmeyen, başa çıkma becerilerine meydan okuyan iş talepleri ve baskılara verdikleri tepkidir. Stres, çok çeşitli iş koşullarında ortaya çıkar, ancak çalışanlar yöneticiler ve meslektaşlardan çok az destek aldıklarını ve iş üzerinde çok az kontrole sahip olduklarını veya talep ve baskılarla baş edemeyeceklerini hissettiklerinde daha da kötü hale gelir.

İş Yerinde Stres Faktörleri

. Çalışma ortamı ve ekipmanlar: Güvenirlik, bulunma durumu, uygunluğu, tamir ve bakım durumu, (fiziksel ve mevcudiyet durumu

. İş tasarımı: Çalışma döngüsünün çeşitliliği ve süresi, parçalanmış, kopuk ve anlamsız işler, becerilerin yetersiz kullanımı, yeteneğinin altında işler, belirsizlik.

. İş yükü/ çalışma temposu: Yüksek düzeyde zaman baskısı, fazla veya eksik iş yükü, çalışma temposunun üstünde bir kontrolünün olmaması

. Çalışma programı: Vardiyalı çalışma, esnek olmayan çalışma programları, öngörülemeyen çalışma saatleri, uzun veya sosyal olmayan çalışmalar.

. Kurumsal kültür ve fonksiyonlar: Zayıf iletişim, problem çözme ve kişisel gelişime düşük düzeyde destek, kurumsal hedeflerin tanımlanmamış olması.

. Kurumdaki roller: Rollerde belirsizlik, rol karmaşası ve insanlara karşı sorumluluk

. Kariyer gelişimi: Kariyer yapılanmasında durgunluk ve belirsizlik, yüksek veya düşük teşvik, kötü ücretlendirme, iş güvencesinin yetersiz olması

. Karar verme yetkisi / kontrol: Kara vermede düşük katılım, iş üzerinde kontrolün yetersiz olması

. Kişiler arası ilişkiler: Sosyal veya fiziksel dışlama üstlerle zayıf ilişkiler, kişiler arası sorunlar ve sosyal destek eksikliği

. Ev- iş etkileşimi: Çatışan ev ve iş beklentileri, evde az destek, ikili kariyer problemleri

.Davranışsal: Fazla miktarda alkol ve sigara kullanımı, ev ve işyerinde kişilerle zayıf ilişkiler, iş veriminin azalması, düşüncesiz duygusal davranışlar, evlilik ve aile hayatının bozulması, sosyal yalıtkanlık.

. Fizyolojik: Baş ağrısı, sırt ağrısı, halsizlik, hazımsızlık, titreme, bulantı, kalp hastalığı, yüksek

tansiyon, ani kilo değişimi, deri hastalıkları kabızlık, diş gıcırdatma, ülser, kulak çınlaması, sinirsel tikler.

. Psikolojik: Yorgunluk, anksiyete, depresyon, çabuk sinirlenme, konsantrasyon güçlüğü, algılamada azalma, duyusal küntlük, sıkıntı, iştahsızlık, kronik depresyon, intihar.

Stres, sadece beden ve ruh sağlığını değil, aynı zamanda insanın günlük davranışlarını da (örneğin sürücü davranışlarını) etkilemektedir.

Stres seviyesi ile hastalık olasılığı arasında doğrudan bir bağlantı vardır

İş Stresine Karşılık Yapabilecekleriniz

– Kendinize dikkat etmeye evden başlayın

. Günde en az 30 dakika fiziksel aktiviteye vakit ayırın

. Daha az kahve ve alkol tüketin

. Sigara kullanmak kalp krizini tetikler, kullanmayın.

. Dengeli beslenin, daha az yağ, şeker, tuz tüketin ve atıştırmalıklardan uzak durun.

. Sevdiğiniz, rahatlatıcı bir uğraşınız olsun kitap, müzik, sinema, meditasyon, dans,

. Etrafınızdaki insanlarla sohbet edin, dinleyin.

. Uykunun kalitesine ve süresine dikkat edin, yeteri kadar uyuyun.

. İş yerinde fiziksel çevrenizin farkında olun. İşlevsel hoş bir çalışma ortamı için neler gerekiyor, bunun için vakit ayırın. Eğer iş yeriniz izin veriyorsa size özel objelerle (fotoğraf, çiçek..) daha anlamlı hale getirin, iş yeri düzenlemeler izin vermiyorsa en azından ergonomik olmasını göz önünde bulundurun, bunun için küçük ayarlamalar yapılabilir, mesela oturduğunuz sandalyeye minder koymak gibi.

.Mola verin. Uzun zaman oturmak iyi değildir. Ara ara yürümek veya vücudu esnetmek kan dolaşımına yardımcı olur.

.İş ilişkilerine pozitif bir bakış açısıyla yaklaşın. İş stresini yönetmek için hangi adımlar atılırsa atılsın kişinin yaklaşımı büyük bir fark yaratır, nasıl bakılacağı bir seçimdir. Genel olarak yaşama ve işe pozitif bakmak stresi azaltır.

.Zaman zaman işten uzaklaşın, tatile gidip gevşemek insanları daha üretken yapar, hoşlanacağı şeylerle uğraşmak kişiye yeni bir bakış açısı kazandırır ve enerji verir.

İş stresinin sizi çileden çıkarmasına izin vermeyin

İş Yeri Stresini Önlemek İçin Ortak Tedbirler

.Kontrol: Yeterli personelin sağlanması, çalışanlara yaptıkları işte söz hakkının verilmesi

.İş yükü: Düzenli olarak zaman gereksiniminin gözden geçirilmesi makul sürenin verilmesi, çalışma saatlerinin öngörülebilir ve gerçekçi olması

. Sosyal destek: Çalışanlar arasında sosyal iletişime / bağa izin verilmesi, sosyalleşmeye olanak tanınması, fiziksel ve psikolojik şiddetten uzak iş ortamı sağlanması, yönetici ve çalışanlar arasında birbirini destekleyen bir ilişkinin tesisi, yöneticilerin çalışanların sorumluluğunu aldığı ve uygun seviyede iletişimin olduğu bir yapının sağlanması, çalışanların işten dolayı evde oluşan sıkıntılarını konuşmalarının teşvik edilmesi, işin pozitif ve faydalı yönlerini öne çıkararak motivasyonun güçlendirilmesi

.İş ve çalışan arasında uyum: Fiziksel ve psikolojik beceri ve yeterliliklere göre işlerin belirlenmesi, tecrübe ve yeterliliğe göre işlerin dağılımı, becerilerin doğru şekilde ve tam olarak kullanılması

.Mesleki eğitimler: Çalışan becerilerinin yapılan işle eşleşmesi için yeteri eğitimlerin verilmesi ( yeterlilik eğitimleri ), psiko-sosyal risklerin ve işe bağlı stres ve bunları önleme konusunda bilgi verilmesi.

.Şeffaf ve adil olmak: prosedür ve uygulamalarda iş tanımlarının net yapılması, rollerin belirgin olması, iş güvencesinin üst düzeyde sağlanması, yapılan işe uygun ücretin ödenmesi, şikayetleri ele alırken saydam ve adil olunması

.Fiziksel çalışma ortamı: Yeterli aydınlatma, donanım, havalandırma, gürültüsüz ortamın sağlanması, tehlikeli maddelere maruziyetin engellenmesi, çalışanın stresini sınırlandırmak için ergonomik özelliklere dikkat edilmesi

Sorunlar aşılmaz göründüğünde yardım isteyin

Bir yorum bırakın