Pasif- Agresif (Edilgin-Saldırgan) Kişilik Bozukluğu

0

Birçok kuramcıya göre kişilik doğum öncesinden başlayarak yaşam boyu devam eden fiziksel ve psikolojik ortam, öğrenme ve toplumsal etkileşim ile şekillenen, bireyin bilişsel (cognitive) değerlendirmelerine dayanarak oluşturduğu, kendi içinde tutarlı ve öngörülebilir özgül davranış ve tutumlardır.

Dünya Sağlık Örgütü’nün ICD-10 sınıflama sisteminde kişilik bozukluğu, kişiliğin birden çok alanını kapsayan biçimde bireyin karakter oluşumunda ve davranış eğilimlerinde kişisel ve sosyal olarak bozulmaya yol açacak biçimde ortaya çıkan şiddetli bozukluk olarak tanımlanmaktadır.

Toparlayacak olursak kişilik bozukluğu kişinin davranış ve ilişkilerinin beklenen normların dışında olması, davranış, tepki ve duygularının ifadesinde önemli bozuklukların kalıcı ve süreklilik gösteren biçimde seyretmesidir.

Pasif- Agresif (Edilgin-Saldırgan) Kişilik Bozukluğu

Pasif- agresif kişilik bozukluğu olan kişiler bir şeye kızdıklarında, kin duyduklarında öfkelerini çoğunlukla edilgin direnişli davranışlarla dolaylı olarak yansıtır, genelde davranışları ve duygu durumlarının sürekli değiştiği gözlemlenir. Huzursuz, değişken, kararsız bir izlenim bırakırlar ve alıngan, mutsuz bir görünüm sergilerler, sosyal ortamlarında bu kişilerin pasif direnişleri daha rahat gözlemlenir, bir iş yapılması söylendiğinde çeşitli bahanelerle işlerini savsadıkları görülür, ısrar edildiğinde ise surat asıp küserler. Sorunu çözmek, olayları düzeltmek, etkilemek için bir çaba göstermedikleri gibi daha çok sessizlik, öfke ve küskünlük gibi tepkilerle karşısındaki kişilerin öfke ve eleştirisine maruz kalırlar. Çoğu zaman eleştirici ve kıskanç olurlar, başkalarının hayatlarının daha kolay ve iyi olduğunu ifade ederler, diğer insanların, kendilerinin ve çabalarının değerinin anlamadığına inanırlar.

Davranışları çoğu zaman üzerinde çok fazla düşünülmeden, kontrolsüz ve dürtüsel bir şekilde gerçekleştiğinden çevresindeki insanların bu kişilerin yanında huzursuz hissetmelerine neden olurlar. Düşünmeden aceleci karar, söylem ve davranışlarının bir nedeni da duygu ve düşüncelerinde zıt duygu, fikir ve isteklerin birlikte var olmasıdır (ambivalans).

Pasif-agresif kişilerin çocukluklarında, belirli ve tutarlı kurallar olan, kendinden beklenen davranışlar ile sınırların net olduğu bir ortamı görmedikleri bu nedenle öz disiplin ve tutarlı duyguları öğrenemedikleri için bunlara sahip olamadıkları, duygularındaki tutarsızlık, kararsızlık nedeniyle sürekli bir güvensizlik, gelecekte neler olacağı ile ilgili bilinmezlik duygusu yaşadıkları düşünülmektedir.

Pasif ve agresif kişilerle ilişkilerde, sınırlar ve kurallar açık ve net olmalı, bu kişiyi savunmaya geçirecek söylemler kullanmaktan kaçınarak beklenti ve istekler net bir şekilde anlatılmalı. Bu kişilerin iyi yönleri ve çabalarının üstünde durarak takdir edildiklerini göstermek oldukça etkili sonuçlar verebilir.

Eğer bu rahatsızlık, sosyal yaşantıya uyumuna ve ilişkilerinde baş edilemeyecek sorunlara yol açmaya doğru gidiyorsa bir uzman yardımına baş vurulmalı.

Bir yorum bırakın