Konkordato Nedir Ne Değildir?

0

Konkordato uygulamasını fazla hukuki ve teknik terimlere boğulmadan güncel ticari hayatın akışına uygun bir çerçevede anlatmaya çalışalım.

Konkordato; borca batık duruma düşme tehlikesi ile karşı karşıya olan firmaların borçlarını belirli bir oranda ve vadede ödemesine ilişkin alacaklıları ile yaptığı ve mahkemece onaylanan bir anlaşmadır. Konkordatoya müracaatın en önemli gerekçesi, firmanın borçlarını zamanında ödeyememe durumunda icra ve haciz işlemleri gibi yasal takipler bakısıyla faaliyetini sürdürememe riski taşıyor olmasıdır. Firmanın faaliyetini sürdürememesi alacaklıların alacaklarını tahsil edemeyeceği sonucunu doğuracaktır.

Firmanın konkordato anlaşması sayesinde faliyetini sürdürdüğü taktirde blirli bir süreç içerisinde borçlarını ödeyebileceğini kanıtlaması gerekir. Varlıkların bir kısmının satışı, sermaye artışı, yeni alınacak işlerden yada mevcut işlereden elde edilecek fonlar firmanın öngöreceği proje içerisinde yer almalıdır.

Firma konkordato ile kendisini alacaklıların yasal baskılarına karşı koruma altına almaktadır. Konkordato öyle bir anlaşmadır ki; onunla koruma altında olmadığınız taktirde alacaklıların eline geçecek tutar ile konkordato süreci sonucunda alacaklıların eline geçecek tutar arasında alacaklıların lehine önemli farklar olması gerekir. Şöyleki; 100 TL toplam borcu olan bir firma konkordato ile faaliyetini koruma altına almaz ise mevcut faaliyetinin hemen tasfiye edilmesi halinde alacaklıların eline 30 TL geçebilecekken, konkordato anlaşması ile faaliyetine devam ederse önerilen sürecin sonunda 100 TL.nın tamamını yada 70-80 TL gibi 30 TL den daha yüksek bir tutarı alacaklılara ödeyeceğini projelendirmesi gerekir.

İlgili Ticaret mahkemesi firmanın konkortado talep dilekçesi ekinde yasada belirtilen ilişiklerin eksiksiz olduğunu tesbiti halinde firmaya 3 aylık konkordato geçici mühleti vermektedir. Bu süreyi gerektiğinde iki ay uzatabilmektedir. Mahkeme aynı zamanda geçici mühlet süreci için firmaya konkordato komiserler kurulu görevlendirmektedir. Konkordato talebinin ana dayanağı firmanın kendi mali bilgi ve belgeleri yanında bağımsız denetim şirketi tarafından hazırlanan ve makul güvence içeren bağımsız denetim raporudur. Bağımsız denetim raporunun içeriğinde konkordato talep eden firmanın borçlarını ne şekilde ödeyeceğini içeren ön projenin gerçekleşebilirliği vardır.

Firmaya verilen geçici mühlet süreci içerisinde komiserler kurulu firmanın faaliyetlerini kontrol altında tutmakta, parasal değer içeren her türlü iş ve işlemlere onay vermekte, komiserler kurulunun onayı olmadan iş ve işlemler yapılamamaktadır. Bu süreç içerisinde alacaklılar haciz işlemi yapamamakta, ipotekler satışa çıkarılamamakta, bankalar kredilerini isteyememektedir. Firmaya geçici koruma sağlanmış bulunmaktadır.

Komiserler kurulu firmanın başlangıçta mahkemeye sunduğu rapor ve mali belgeler çerçevesinde firmanın varlık, alacak ve borçlarının tespitini yapmakta,

varlık ve gayrimenkullerin değer tesbitini yaptırmaktadır. Bu süreç içerisinde mahkemeye ara raporlar sunmaktadır. Komiserler kurulunun geçici mühlet sonunda hazırlayıp mahkemeye sunacağı rapor kapsamında mahkeme geçici mühletin kesin karara dönüşmesine ve konkordato sürecinin devam edip etmeyeceğine karar vermektedir. Konkordato sürecinin devamına karar verilirse alacaklılar ile borç ödeme ve vadelendirme anlaşması sürecine başlanmaktadır.

Sonuç olarak konkordato bir borçtan kaçınma aracı değildir. Borç ödeme projesidir. Geçici koruma sağlayan alacak anlaşmasıdır.

Bir yorum bırakın