Rekabet Kurumu Türk Telekom Gübre ve Oto Ekspertiz Firmalarına Soruşturma Açtı

0

 

Rekabet Kurumunun bu günkü internet sitesi yayınında çeşitli alanlarda faaliyet gösteren firmalara yönelik olarak soruşturma açıldığı duyuruldu, bu firmalar dan en dikkat çeken ise Türk Telekom oldu, Rekabet Kurulu’nun bu kararı pazara hakim olan söz konusu firmanın rakiplerine yönelik haksız rekabet oluşturduğu ile ilgili bilgi ve belgelerin soruşturma açılması için yeterli görüldüğü duyuruldu. Rekabet kurulun’ ca yapılan açıklamada:

“Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin toptan sabit geniş bant internet hizmetleri pazarında hâkim durumda olduğu, perakende sabit geniş bant hizmetleri pazarındaki rakiplerinin hizmet sunmasını ve abone kazanımını makul olmayan ve haksız gerekçelerle engellemek suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği iddiaları üzerine yürütülen ön araştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 28.02.2019 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak Türk Telekomünikasyon A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 19-10/112-M sayı ile karar verdi.”  İfadesini kullandı.

Rekabet Kurulu ayrıca gübre sektöründeki fiyat artışlarına yönelik rekabeti sınırlayıcı anlaşma, uyumlu eylem ve karar almak suretiyle rekabet kurallarının ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla Bandırma Gübre Fabrikaları AŞ, Ege Gübre Sanayii AŞ, Gemlik Gübre Sanayi AŞ, Gübre Fabrikaları TAŞ, İstanbul Gübre Sanayii AŞ, Toros Tarım Sanayi ve Ticaret AŞ olmak üzere 6 gübre fabrikası ve Gaziantep ilinde oto ekspertiz hizmeti alanında faaliyet gösteren 12 Firma hakkında ’da fiyat tarifelerini aralarında anlaşarak belirlediği iddiasına yönelik olarak yürütülen ön araştırmanın da karara bağlandığını ve bu firmalarla ilgili olarak 4054 sayılı kanunun 4. Maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik soruşturma açıldığını duyurdu

Bir yorum bırakın