Varlık Fonu İle İlgili Düzenleme Kafaları Karıştırdı

0

 

Varlık Fonu ile ilgili Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in Resmi Gazete ’de yayımlanmasından sonra Türkiye Varlık Fonu’nun satılacağı ile ilgili birtakım söylentilerin gündeme getirilmesi üzerine Türkiye Varlık Fonu’ndan açıklama yapıldı.

Söz konusu açıklamada çıkan söylentilerin asılsız olduğu belirtilerek, Fonun satışının gündemde olmadığı belirtildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in (III-52.1.c) 12.03.2019 tarih ve 30712 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanmasından sonra Türkiye Varlık Fonu’nun satılacağına dair asılsız haberler kamuoyu gündemine gelmiştir.

İlgili Tebliğ uyarınca; TCMB, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve ipotek finansman kuruluşlarına ilave olarak Türkiye Varlık Fonu tarafından para ve sermaye piyasası araçları ihraç edilmesi durumunda, SPK’ya tabi yatırım fonlarının bu araçlara yapacağı yatırımlarda ilgili fıkrada belirtilen sınırlamalardan muaf tutulacağı ifade edilmiştir.

Tamamen teknik bir düzenleme getiren ilgili Tebliğ’den Türkiye Varlık Fonu’nun satılması gibi bir anlam çıkarmak mümkün değildir. Ayrıca, Türkiye Varlık Fonu’nun satışıyla ilgili hiçbir gündem bulunmamaktadır.

Büyük ve güçlü Türkiye vizyonu çerçevesinde, ülkemizin finansal güç merkezi olma misyonuyla faaliyet gösteren Türkiye Varlık Fonu, portföyündeki varlıkların değerini en üst seviyeye taşıma, Türkiye’nin stratejik yatırımlarına sermaye desteği sağlama, ulusal şirketlerden bölgesel ve küresel liderler çıkarmaya katkıda bulunma ve uzun vadede ülkenin yetenek havuzu olmak hedefleriyle faaliyetlerine devam etmektedir.”

Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-52.1.c) incelendiğinde, yapılan değişikliklerin, söz konusu tebliğin 15. Maddesi 6. Fıkrası ile 17. Maddenin 1. Fıkrasının (d) bendinde düzenlemeler yapıldığı ve 24. Ve 33. Maddelere ise eklemeler yapıldığı görünmektedir.

Yapılan düzenlemeyle getirilen değişiklikler ise, Türkiye Varlık Fonu’nun; TCMB ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte, Tebliğ uyarınca fon portföyüne alınacak varlıklar ve ihraççılarına ilişkin öngörülen sınırlamalardan muaf tutulması, Sermaye Piyasası Kurulu’na fon türü bazında fon portföyüne alınacak varlık ve işlemlere ilişkin olarak Tebliğ’de yer alan oranlardan farklı asgari ve/veya azami oranlar belirleme ve fon türü bazında yönetim ücretinin üst sınırını belirleme konularında takdir yetkisi tanınması ile portföy yönetim şirketlerine fonun katılma paylarını kendi portföylerine serbestçe dahil edebilme yetkisi tanınarak %20’lik sınır kaldırılmıştır.

Bir yorum bırakın