Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Personeli Alacak

0

 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi uyarınca sözleşmeli bilişim personeli alınacağını duyurdu

Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kurum bünyesinde çalıştırılmak üzere;

1)-Yazılım (Front-End) Uzmanı (1 kişi – Tam Zamanlı,

2-Yazılım (Asp.Net) Uzmanı (8 kişi – Tam Zamanlı – Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına kadar)

3- Bilgi Güvenliği Uzmanı (2 kişi – Tam Zamanlı – Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına kadar),

4-Ağ Uzmanı (1 kişi – Tam Zamanlı – Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına kadar)

5- Sistem Uzmanı (1 kişi – Tam Zamanlı – Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına kadar) olmak üzere toplam 13 bilişim uzmanı alacağını,

Başvuracak adayların 21.05.2017 ve 22.07.2018 TARİHLİ KPSSP3 puanın yüzde yetmişi ile YDS veya denkliği YÖK tarafından kabul edilen puanın yüzde 30’ nun toplamı temel alınarak sıralama yapılacağı ve en yüksek puanlıdan başlanarak ihtiyacın 5 katı adayın, Bakanlık tarafında 15-19 Nisan 2019 tarihleri arasında yapılacak sözlü sınav sonucu 13 sözleşmeli bilişim personelini istihdam edeceğini duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan sözleşmeli bilişim personeli istihdamı başvuru ve sınav ile ilgili detaylar,

Bakanlığımız emrinde istihdam edilmek üzere 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazetede

yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli

Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi

uyarınca; 21.05.2017 ve 22.07.2018 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda alınan

KPSSP3 puanının yüzde 70 (yetmiş)’i (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS

puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır. ) ile YDS veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul

edilen puanın yüzde 30 (otuz) unun toplamı esas alınarak (YDS veya dengi puanını ibraz etmeyenlerin

yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır) yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan

başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 5 (beş) katı aday arasından, Bakanlığımız

tarafından 15 – 19 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucunda oluşacak

başarı sırasına göre 13 (on üç) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

(Not: Genel ve Özel Şartlar başlıklarında istenilen nitelikler zorunlu şartlardır.)

 1. BAŞVURU ŞARTLARI

A-GENEL ŞARTLAR

 1. a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak.
 2. b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği,

elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden

ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim

kurumlarından mezun olmak. (Belirtilen pozisyonlardan yalnızca biri için başvurabileceklerdir)

 1. c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik

bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine

eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği

Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

(Belirtilen pozisyonlardan yalnızca biri için başvurabileceklerdir)

 1. d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ

sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak.

(Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanun’a tabi kadrolu veya

aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi

sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle

işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)

 1. e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi

olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

 1. f) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

B- ÖZEL ŞARTLAR

1) Yazılım (Front-End) Uzmanı (1 kişi – Tam Zamanlı – Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına kadar)

 Genel şartların (b) veya (c) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

 Çok katmanlı yazılım mimarilerinde uygulama geliştirme bilgisine ve tecrübesine sahip,

 JavaScript, HTML5, CSS3 ile web tabanlı yazılım geliştirme konusunda en az 3 yıllık deneyim

sahibi olduğunu belgelemek,

 ReactJS, VueJS veya AngularJS frameworklerinde bilgi ve tecrübe sahibi (ReactJS tecrübesi tercih

sebebidir),

 JSON, AJAX, SAOP ve RESTfull web servisleri ile çalışmış ve bilgi sahibi olmak,

 SASS, LESS, STYLUS gibi CSS ön işlemcilerinden haberdar ve en az birisini kullanmış olmak

(SASS tecrübesi tercih sebebidir),

 Öncelikli web tarayıcıları ile uyumlu Responsive tasarımlar yapabilen ve Bootstrap altyapısını bilen,

 Redux ve/ve ya Reactive Design konularında deneyimli,

 Cache’leme ve sistem verimliliği ile ilgili uygulama geliştirme konularında deneyim sahibi olmak,

 GIT, SVN, CVS gibi kod versiyonlama araçları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

 Paylaşıma ve ekip çalışmasına yatkın, çözüm odaklı, gelişime açık ve motivasyonu yüksek olmak,

 Teknolojik gelişmeleri ve literatürü takip edebilecek, iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak,

2) Yazılım (Asp.Net) Uzmanı (8 kişi – Tam Zamanlı – Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına kadar)

 Genel şartların (b) veya (c) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

 Asp.Net hakkında bilgi sahibi olmak ayrıca bunun yanında HTML, CSS, Javascript ve jQuery

bilgisine sahip ve Ajax kullanabiliyor olmak, gerektiğinde bootstrap gibi eklentileri kullanarak

Asp.Net altyapısında web sitesi geliştirebiliyor olmak. Asp.Net ile en az 3 yıl deneyim sahibi

olduğunu belgelemek,

 Web forms, web services, web server controls ve SOAP hakkında bilgi sahibi ve kullanmış olmak,

 MVC yazılım mimarisi hakkında bilgi sahibi olmak ve uygulama geliştirmiş olmak,

 Ado.Net veri erişim servislerini etkin bir şekilde kullanabiliyor olmak (OLE DB – ODBC),

 .Net 4.0 ve üstü Framework hakkında bilgi sahibi olmak ve bu framework ü kullanarak uygulama

geliştirmiş olmak,

 C# kod sistemiyle birden çok kullanıcının kullandığı uygulama geliştirmiş olmak,

 LINQ ile ilgili bilgi sahibi olmak,

 WCF hakkında bilgi sahibi olmak,

 Visual Studio 2010 ve üstü IDE leri sorunsuz kullanabiliyor olmak,

 SQL veri sistemlerine aşina olmak ve MS SQL, MySQL, Oracle alt yapılarından biriyle çalışmış ve

bu sistemlerden en az birini kullanan bir uygulama yazmış olmak,

 Git versiyon kontrol sistemleriyle çalışmış ve hakim olmak,

 Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek, takım çalışmasına yatkın olmak,

 Teknolojik gelişmeleri ve literatürü takip edebilecek, iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak,

3) Bilgi Güvenliği Uzmanı (2 kişi – Tam Zamanlı – Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına kadar)

 Genel şartların (b) veya (c) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

 En az 3 yıl bilgi güvenliği alanında çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

 Yazılım güvenliği alanında bilgi sahibi olmak,

 Web Standartları konularında ve kullanılan protokollerle ilgili (HTTPS / HTML / FTP / JS / URL /

Encodings / SQL /.Net/ PHP / Ajax / Jqery) iyi derecede bilgi sahibi olmak,

 XSS, SQL injection önleme teknikleri, Framework çözümleri (.NET MVC, Request Validation,

JSTL, JSON, CSRF, v.b.) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

 Güvenli kimlik doğrulama ve yetkilendirme, session yönetimi, Basic Authentication, Windows

Authentication, OpenID, Forms Authentication, Güvenli CAPTCHA Kullanımı, Kimlik Doğrulama

Stratejileri, Zararlı dosya çalıştırma, Cross Site Scripting, Access Control, Thread Safety, Hidden

Form Field Manipulation, Parameter Manipulation, Weak Session Cookies, Blind SQL Injection,

Numeric SQL Injection, String SQL Injection, Web Services, Fail Open Authentication, Dangers of

HTML Comments, konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

 Kod güvenliği analizi konusunda tecrübe sahibi olmak ve gerekli araçları kullanabilmek,

 Web servisi zafiyetleri ve önlemleri konusunda bilgi sahibi olmak,

 Microsoft ve Unix/Linux işletim sistemleri güvenliği konusunda tecrübe sahibi olmak,

 Bilgi Güvenliği Yönetim Standartlarına ilişkin sertifikasyon hazırlık çalışmaları, uygulamaları ve

süreçleri konusunda tecrübe sahibi olmak, (ISO 27001, PCI DSS, COBIT, vb.)

 Web ve Uygulama Sunucularının yapılandırmaları ve güvenliği konularında tecrübe sahibi olmak,

 Teknolojik gelişmeleri ve literatürü takip edebilecek, iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak,

Tercihen;

1) Halen geçerli durumda olan Cisco Certified Network Professional (CCNP) sertifikasına sahip

olmak,

2) Orta veya büyük ölçekli bilgi işlem merkezinin ISO 27001 belgelendirme sürecinde aktif olarak

görev almış olmak,

3) Certified Information Systems Security Professional (CISSP) sertifikasına sahip olmak,

4) CEH-Certified Ethical Hacker (CEH) sertifikasına sahip olmak,

5) FCNSP – Fortinet Certified Network Security Professional veya FCNSA– Fortinet Certified

Network Security Administrator sertifikasına sahip olmak,

4) Ağ Uzmanı (1 kişi – Tam Zamanlı – Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına kadar)

 Genel şartların (b) veya (c) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

 Büyük ölçekli (en az 1000 IP kullanılan) bilgi işlem merkezinde ağ uzmanı/sorumlusu olarak fiilen

en az 3 yıl çalıştığını belgelemek,

 Halen geçerli durumda olan Cisco Certified Network Professional (CCNP) sertifikasına sahip

olmak,

 Routing, switching, LAN, wireless LAN, WLC, WAN, VPN, kablolu-kablosuz 802.1x, Radius,

Tacacs, NAS kurulumu ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

 Cisco ve Huawei marka switch, router, WLC konfigürasyonu ve yönetimi konularında deneyimli

olmak,

 Şehir dışı görev engeli bulunmayan ve gidebilecek durumda olmak,

 İşletim sistemleri ve network güvenliği (Firewall, Antivirüs, IDS/IPS gibi) hakkında bilgi sahibi

olmak,

 Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek, takım çalışmasına yatkın olmak

 Teknolojik gelişmeleri ve literatürü takip edebilecek, iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak,

Tercihen;

1) HCNP-Enterprise sertifikasına sahip olmak,

2) Linux işletim sistemleri konusunda deneyimli olmak,

3) Microsoft Server sertifikasyonuna sahip olmak,

5) Sistem Uzmanı (1 kişi – Tam Zamanlı – Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına kadar)

 Genel şartların (b) veya (c) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

 Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) veya Microsoft Certified Solutions Associate

(MCSA) sertifikasına sahip olmak.

 Microsoft Hyper-V veya Vmware sanallaştırma platformları konusunda tecrübe sahibi olmak

 En az 1000 kullanıcı bilgi işlem merkezlerinde, kurum çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık

yapan firma personeli olarak en az 3 yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

 Microsoft Windows Sunucularında (2008 R2, 2012 R2, 2016) bakım, izleme, yapılandırma

konularında tecrübe sahibi olmak.

 Microsoft Exchange Server 2010, 2016 sistemlerinde kurulum, yönetim ve tasarım konularında

tecrübe sahibi olmak.

 Veri Depolama Sistemleri (EMC, IBM, Netapp) ürünlerinden en az birinde, veri yedekleme

sistemleri ve SAN switch konusunda tecrübeye sahip olmak.

 Active Directory, DNS, DHCP, File Server ve Failover Cluster konularında kurulum, konfigürasyon

ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak.

 Linux fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, güvenlik, log

inceleme konularında tecrübeye sahip olmak.

 MCITP: Enterprise Administrator sertifikasına sahip olmak veya MCITP: Server Administrator

sertifikasına sahip olmak

 Antivirüs, Antispam, Mail Security ve Sandbox analizi konularında tecrübe sahibi olmak.

 Replication, Backup and Recovery konularında tecrübe sahibi olmak.

 Sunucu donanımları ve konfigürasyonları (Disk, Ethernet, HBA, RAID vb.) hakkında bilgi ve

tecrübe sahibi olmak,

 Ağ mimarileri, Data Center Mimarileri, ağ yönetimi, kablolu ve kablosuz ağlar ile geniş alan ağ

protokolleri konularında bilgi ve deneyim sahip olmak,

 Sızma ve stres testleri, şifreleme, firewall, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama sistemleri ve

benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak

Tercihen;

1) Vmware Certified Professional 5 (VCP5) ve üzeri sertifikaya sahip olmak

2) MCSE: Cloud Platform and Infrastructure sertifikasına sahip olmak

 1. İSTENİLEN BELGELER-BAŞVURU ŞEKLİ-TARİHİ

Genel ve Özel Şartlar başlıklarında istenilen nitelikler zorunlu şartlardır. Mesleki tecrübe

sürelerinde lisans öncesi ve sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.

 1. Başvuru formu (Elektronik ortamda doldurulacaktır)
 2. Özgeçmiş
 3. KPSS sonuç belgesi (ÖSYM tarafından 21.05.2017 ve 22.07.2018 tarihlerinde yapılan Kamu

Personeli Seçme Sınavına ilişkin belge)

 1. Yabancı dil puanını gösteren belge
 2. Mezun olduğu okul diploması ya da çıkış belgesi
 3. Mesleki tecrübeye ilişkin resmi veya özel kurumlardan alınacak belge
 4. En az iki programlama dili bildiğine dair belge
 5. Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler.

18 – 22 Mart 2019 tarihleri arasında Millî Eğitim Bakanlığı (www.meb.gov.tr –

personel.meb.gov.tr) sitesinde bulunan başvuru formu mesai saati bitimine kadar eksiksiz ve doğru bir

şekilde doldurulduktan sonra, istenilen belgeler elektronik ortamda başvuru formuna eklenecektir.

Elektronik ortamda yapılan başvurulardan ilgili Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca yapılacak olan

sıralamaya göre sözlü sınava çağrılacak adaylara ilişkin liste 10 Nisan 2019 tarihinde www.meb.gov.tr –

personel.meb.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.

 1. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Elektronik ortamda eklenen belgeler incelendikten sonra genel ve özel şartları sağlayan

adaylardan KPSS puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS

puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (belge ibraz

etmeyenlerin puanı 0 (sıfır) olarak kabul edilecektir) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en

yüksek puanlıdan başlanarak;

 1. a) Ağ Uzmanı 5 ( beş) aday,
 2. b) Yazılım (Asp.Net) Uzmanı için 40 (kırk) aday,
 3. c) Yazılım (Front-End) Uzmanı için 5 (beş) aday,

ç) Sistem Uzmanı için 5 (beş) aday,

 1. d) Bilgi Güvenliği Uzmanı için 10 (on) aday,

sözlü sınava çağırılacaktır.

Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu

kişilerin tamamı sözlü sınava kabul edilecektir. Sözlü sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve

daha fazla puan alan adaylar arasından puan sırasına göre, yukarıda ilan edilen personel pozisyon sayısı

kadar aday asil olarak ilan edilecektir.

 1. SÖZLÜ SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ

Sözlü sınav konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki özel şartlarda belirtilen tüm

konulardır. Sözlü sınav 15 – 19 Nisan 2019 tarihleri arasında Millî Eğitim Bakanlığı Atatürk Bulvarı

No:98 Bakanlıklar/ANKARA adresinde bulunan Bakanlık Hizmet binasında yapılacaktır.

 1. SONUÇLARIN DUYURULMASI

Yapılacak sözlü sınav sonuçları www.meb.gov.tr – personel.meb.gov.tr sitesinde ilan

edilecektir. Ayrıca, yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sözlü sınav sonucunda her bir

pozisyon sayısı kadar yedek aday belirlenebilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların başvuruları

geçersiz sayılacak, Hizmet Sözleşmesi yapılmış ve göreve başlamış olsalar dahi sözleşmeleri iptal

edilecek, haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Bu durumda olan kişilerin yerlerine

yedek sırasına göre yerleştirme yapılabilecektir.

 1. İŞE BAŞLAMA

Sözlü Sınav sonucu ilan edilen listede asıl olarak adı bulunan adaylar; Kanuni süre içerisinde

sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilecek tarihte işe başlamak üzere elektronik ortamda başvuru

formuna eklenen belgelerin asılları ile birlikte Millî Eğitim Bakanlığı Atatürk Bulvarı No: 98

Bakanlıklar/ANKARA adresinde bulunan Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir.

 1. ÜCRET

Tam zamanlı aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü

Maddesinin  (B) bendine göre istihdam edilen pozisyonlar için sözleşme ücret tavanı iki katı olarak

belirlenmiştir.  Ancak Kurum, yukarıdaki tavan ücretlerinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme

yapmaya yetkilidir.

Duyurulur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı (Özel Şartlar İçin)

Telefon: 0 (312) 413 11 82 (Sekreterlik)

0 (312) 413 12 15

e-posta: bilisimbasvuru@meb.gov.tr

Personel Genel Müdürlüğü Merkez Atama Daire Başkanlığı

Telefon:0 (312) 413 28 40 – 413 38 13

www.meb.gov.tr

http://personel.meb.gov.tr

Bir yorum bırakın