Döviz Mevduatı Stopaj Oranları Artırıldı

0

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararnamesiyle 1 yıldan uzun vadeli döviz mevduat hesaplarında yüzde 13 olan kesinti yüzde 18’e çıkarıldı. 1 yıla kadar olan döviz mevduat hesaplarında stopaj oranı da yüzde 16’dan yüzde 20’ye çıkarıldı

Kararın 4. maddesinde aşağıdaki ifadeler yer almıştır:

22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizlerden ve katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kâr paylarından;

  1. i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda % 20
  2. ii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda % 18″

Böylelikle, 1 yıldan uzun vadeli döviz tevdiat hesaplarında faiz ve katılım paylarından yapılan stopaj oranı yüzde 13’ten yüzde 18’e çıkarılırken, 6 ay ve 1yıl arası vadeli hesaplara uygulanan stopaj da yüzde 16’dan yüzde 20’ye yükseltildi.

6 aya kadar olan vadelerdeki oran ise yüzde 20’de kaldı.

Bir yorum bırakın