Bakan Soylu’dan 2500 Kadın Polis Alımı Açıklaması

0

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bugün yapmış olduğu açıklamasında kısa süre içerisinde 2500 kadın polis memuru alımının gerçekleştirileceğini duyurdu.

Yaklaşan yerel seçimler öncesinde Ege Bölgesi’nde temaslarını sürdüren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yapmış olduğu açıklamasında tüm karakollarda oluşturulan güven masalarında çalıştırılmak üzere 2500 kadın polis alımı yapılacağını duyurdu.

Eminyet Teşkilatı olarak gerek vatandaşların güvenliğini sağlamak gerekse vatandaşın işlerinde kolaylık sağlamak amacıyla karakollarda güven masalarının kurulduğunu belirten Bakan Soylu, alımı yapılacak 2500 kadın polisin bu güven masalarında görevlendirileceğini ve vatandaşlarımızın ilk önce kurulan bu güven masalarına müracaat edeceklerini açıkladı. Ayrıca Soylu, bu kapsamda alımı yapılacak olan kadın polislerin tek görevinin eğitimlerini tamamladıktan sonra vatandaşları nezaket içinde doğru bilgilendirmek olacağının altını çizdi.

Başvuru tarihleri ve alımın ne zaman yapılacağı henüz netleşmezken, detaylar belli oldukça haberlerimizde yer alacak.

Başvuru Şartları

 1. a) T.C. vatandaşı olmak,
 2. b) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 3. c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından lisans mezunları için 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (70,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak,

ç) Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocukları için 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (56,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)

 1. d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (31 Aralık 1989 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),
 2. e) Kadınlar için 162 cm’de kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,
 3. f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
 4. g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

 1. h) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

ı) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

 1. i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
 2. j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
 3. k) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
 4. l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

 

Bir yorum bırakın