Milli Savunma Bakanlığı’na Daimi İşçi Alınacak

0

Milli Savunma Bakanlığından 22.03.2019 tarihinde yapılan basın açıklamasında İstanbul, İzmir ve Gölcük tersanesi Komutanlığı’nda sürekli işçi kadrosunda çalıştırılmak üzere 600 daimi işçi alınacağı, başvurunun ise 25-29 Mart 2019 tarihleri arasında kabul edileceği açıklandı.

Yapılan açıklamada iş için başvurunun Türkiye İş Kurumu aracılığı ile yapılması gerektiği bunun dışında yapılacak başvuruların değerlendirilmeye alınmayacağı belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamanın tam metninde şu bilgiler yer almaktadır.

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

  1. Millî Savunma Bakanlığına bağlı İstanbul, İzmir ve Gölcük Tersanesi Komutanlığı işyerlerinde sürekli işçi kadrosunda çalıştırılmak üzere 600 (altı yüz) daimi işçi alınacaktır.
  2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince, işçi alım ilanı Türkiye İş Kurumu internet sitesinde yayımlanmakta olup ilana başvuracak adayların, 25-29 Mart 2019 tarihleri arasında başvurularını Türkiye İş Kurumu aracılığıyla yapmaları gerekmektedir.
  3. Millî Savunma Bakanlığı ve bağlı işyerlerine şahsen ya da posta yoluyla yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.
  4. Ayrıntılı bilgi ve başvuru yapmak için TIKLAYINIZ.

 

Başvuru Şartları

  1. 18 yaşını tamamlamış olmak,
  2. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbest Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
  1. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

      4. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.

Bir yorum bırakın