Resmi Gazete’de Devlet Memurlarının Zam ve Tazminatları Yayımlandı

0
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesi kapsamında 2019 yılında Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı 22 Mart 2019 tarihli ve 30722 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Söz konusu Karar’da 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar” ve eki cetvellerin 2019 yılında da uygulanmaya devam edilmesi Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür.

Bir yorum bırakın