Ankara Ticaret Odası Uzman Yarıdmcısı Alımı

0

Ankara Ticaret Odası Hukuk Fakültesi mezunlarından 6 uzman yardımcısı alımı yapacağını duyurdu.

Ankara Ticaret Odası, Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde istihdam edilmek üzere sözlü sınav ile uzman yardımcısı alımı gerçekleştirecek olup, başvuruda bulunmak isteyen adayların, Ticaret Odası’nın belirlemiş olduğu özel şartları da taşıyor olmaları gerekecek. Detaylar haberimizin devamında.

BAŞVURU ŞARTLARI

GENEL ŞARTLAR

 1. a) Türk vatandaşı olmak.
 2. b) 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.
 3. c) Adli sicil kayıtları ile Adli Sicil arşiv kayıtlarında Taksirli suçlar hariç ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis yahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanımı, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı suçtan dolayı hapis cezası ile hükümlü bulunmamak.
 4. d) Askerlikle ilgisi olmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak.
 5. e) Odadan iki defadan fazla istifa suretiyle ayrılmış olmamak.
 6. f) Odadan daha önce, işine cezaen son verilmek suretiyle çıkarılmış olmamak.
 7. g) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak.

ÖZEL ŞARTLAR

 1. a) Hukuk Fakültelerinden veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
 2. b) Son 3 (üç) yıl içerisinde Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP4 puan türünden en az 75 puan almak.
 3. c) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) İngilizce puan türünden en az 60 puan veya TOEFL-IBT sınavından en az 72 puan veya IELTS sınavından en az 5 puan almak.

SINAV BAŞVURUSU

Adaylar başvurularını Ankara Ticaret Odası Genel Evrak Birimi’ne en geç 30.04.2019 tarihi saat 17.00’a kadar şahsen veya posta ile yapabilecek. Başvuru için adaylardan istenecek belgeler ise şunlar:

 1. a) Özgeçmiş.
 2. b) Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Fotokopisi.
 3. c) İki adet vesikalık fotoğraf.
 4. d) Öğrenim Diploması veya mezuniyet belgesinin noter onaylı fotokopisi (Yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte).
 5. e) KPSS Sonuç Belgesi.
 6. f) Yabancı Dil Sınav Belgesi.

 

Bir yorum bırakın