Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Alımı

0

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu açıklamayla 2 (iki) sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu.

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü sözlü sınav yöntemiyle 2 sözleşmeli pilot alımı gerçekleştirecek olup, yapılacak olan bu alım için adaylardan KPSS puan şartı istenmeyecek.

Başvuru Tarihi

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-2 nci maddesi kapsamında yapılacak olan sınav için başvurular 25.03.2019-29.03.2019 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar başvurularını kurum tarafından istenen belgelerle birlikte Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı’na bizzat yapacak.

İstenilen Belgeler

-Kimlik belgesi

– Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

-Eğitim durumuna ait diploma/mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti, (Diploma ve mezuniyet belgesi haricindeki belgeler kabul edilmeyecektir.)

– Özel şartlar ve sağlık şartlarında belirtilen belgeler –

– Ekte sunulan “Sözleşmeli Pilot Nitelikleri” başlıklı form 2 nüsha olarak doldurulacak olup, bir tanesi müracaat edilen birime teslim edilecek, diğer nüshası sözlü sınav esnasında adayların yanında bulundurulacaktır.

Başvuruları kabul edilerek sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar arasında sözlü sınavdan en az 70 (yetmiş) puan alan adaylar başarılı sayılacak. Sözlü sınav sonuçlarına göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak sıraya konulmak suretiyle ilan edilen boş pozisyon sayısı kadar asil aday atanmaya hak kazanacak. Başarı puan sıralaması sonucunda puanların eşit olması halinde ise; doğum tarihi önce olan adaya, bunun da eşit olması halinde diploma notu yüksek olan adaya öncelik tanınacak.

Adaylar sınavın tarihi ve yeri ile ilgili bilgileri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sayfasını takip ederek öğrenebilirler.

Bir yorum bırakın