Memurların İzin Hakları

0

657 Sayılı Kanun memurlara birçok hak tanımakla birlikte, bu haklar içerisinde en detaylı ve en merak edilen konuların başında memurların izin hakları gelmekte.

Bilindiği üzere memurlar yıllık izin, aylıksız izin, refakat izni, hastalık izni, mazeret izni gibi haklara sahiptir. Biz de bu yazımızda sizler için bu hakları genel itibariyle derledik.

Yıllık İzin: Memurların en çok kullandığı izinlerin başında gelen yıllık izin hakları gelmektedir. Bu izinler 1 yıldan 10 yıla kadar çalışan memurlar için (10.yıl dâhil) 20 gün, 10 yıldan daha uzun süredir çalışmakta olan memurlar için 30 gündür. Zorunlu durumlarda bu yıllık izne 2 gün yol izni de eklenir. Asaleti henüz tasdik olmamış memura ise amirlerinin onayı ile 10 gün mazeret izin hakkı verilir.

Aylıksız İzin: Memuriyette 5 yılını doldurmuş bir memura 1 yıl aylıksız izin hakkı tanınır. Bununla birlikte doğum yapan memura 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 104 üncü maddesi uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin veya aynı maddenin (F) fıkrası uyarınca verilen izin süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmi dört aya kadar aylıksız izin verilir.

Refakat İzni: Memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır.

Hastalık İzni: Memurlar hastalanmaları ve sağlık durumuna göre doktor raporu almaları durumunda izinli sayılırlar. Kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç duyulan hastalığı halinde 18 aya kadar, diğer hastalık hallerinde ise 12 aya kadar izin verilir. Kanuna göre hastalık izni alan devlet memurları işe dönerken iyileştiğine dair rapor getirmek zorundadır. Ayrıca memurların tek hekim raporu olarak bilinen ve 1 yıl içerisinde en fazla 40 güne kadar kullanabilme hakkına sahip oldukları bir rapor hakkı da vardır. Bu raporda memurlardan 7 inci günden sonra aldıkları her bir rapor için maaşlarının belli bir oranında kesinti yapılır.

 

Mazeret İzni: Memurların birçok mazeret izin hakkı bulunmaktadır. Evlilik izni bunlardan biri olup memurun evlenmesi durumunda kendisine 7 gün izin hakkı verilir. Kadın memura doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta süreyle analık izni verilir. Eğer çoğul gebelik varsa doğum öncesi analık iznine iki hafta daha eklenir. Eşi doğum yapan memura ise 10 gün babalık izni verilir. Ayrıca annesi, babası, eşi, çocuğu, kayınvalidesi veya kayınbabası ölen memura 7 gün ölüm izni verilir.

 

 

 

 

 

 

 

Bir yorum bırakın