Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim Üyesi Alacak

0
Dokuz Eylül Üniversitesi, Devlet Personeli Başkanlığı üzerinden yaptığı duyuru ile 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve kanunda belirtilen Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile üniversitelerinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme-Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları dâhilinde Edebiyat Fakültesi ana bilim dalına Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi  alanında görev yapacak Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi alanında doçentliğini almış ve Batı Anadolu Prehistoryası ve Protohistoryası konularında çalışmaları olan 1 (bir) Profesör, Hukuk Fakültesi ‘ne Ticaret Hukuk alanında görevlendirilmek üzere Milletlerarası Kamu Hukuku alanında doçentliğini almış ve Mülteci Hukuku ve Avrupa Birliği Hukuku ve İnsan Hakları Hukuku alanında çalışmaları olan 1 (bir)Doçent ile Veterinerlik Fakültesi’nde Veterinerlik Zootekni alanında görevlendirilmek üzere Veteriner Fakültesi lisans mezunu, Zootekni ve Hayvan Besleme alanında doçentliğini almış ve Çiftlik, pet ve laboratuvar hayvanlarında yetiştirme, refah, üreme, nükleer biyoteknolojiler ve radyasyondan korunma konusunda çalışmaları olan 1(bir) profesör olmak üzere toplamda 3 (üç) öğretim üyesi alacağını açıkladı.

Söz konusu kadrolara başvuru ile ilgili açıklama aşağıda ki şekilde devam etmektedir.

Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, Doçentlik Belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, başlıca araştırma eserini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosya veya 1 (bir) nüsha dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 6 (altı) nüsha CD/flash bellek ekleyerek;
Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya veya 1 (bir) nüsha dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) nüsha CD/flash bellek ekleyerek Doçentlik Belgelerinin onaylı örnekleri ile birlikte, bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
Başvurularda hazırlanacak olan formlar Üniversitemiz web sayfasında bulunmaktadır.
Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

 

İLGİLİLERE DUYURULUR.
BİRİM/ANABİLİM DALI UNVAN ADET NİTELİKLER
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Profesör 1 Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi alanında doçentliğini almış olmak. Batı Anadolu Prehistoryası ve Protohistoryası konularında çalışmaları olmak.
HUKUK FAKÜLTESİ
Ticaret Hukuku Doçent 1 Milletlerarası Kamu Hukuku alanında doçentliğini almış olmak. Mülteci Hukuku ve Avrupa Birliği Hukuku ve İnsan Hakları Hukuku alanında çalışmaları olmak.
VETERİNER FAKÜLTESİ
Veterinerlik Zootekni Profesör 1 Veteriner Fakültesi lisans mezunu, Zootekni ve Hayvan Besleme alanında doçentliğini almış olmak. Çiftlik, pet ve laboratuvar hayvanlarında yetiştirme, refah, üreme, nükleer biyoteknolojiler ve radyasyondan korunma konusunda çalışmaları olmak.

 

Bir yorum bırakın