Amasya Üniversitesi Rektörlüğü 9 Akademik Personel Alacak

0

Amasya Üniversitesi, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. 24. ve 26. maddeleri, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca üniversite bünyesindeki çeşitli fakülte ve Yüksekokullar da görevlendirilmek üzere toplam 9 akademik personel alınacağını duyurdu. Yapılan açıklamada alınacak akademik personelin 2 sinin daimi statüde profesör, 3 nün daimi statüde doçent ve 4 kişinin ise doktor öğretim üyesi kadrosuna atanacağı açıklandı.

Başvuru yapacak adayların Üniversitenin Personel Daire Başkanlığı web sayfasında yayımlanan ( https://pdb.amasya.edu.tr/mevzuat ) Amasya Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen ölçütleri sağlaması gerektiği ve ölçütleri sağlamayanların başvuruları işleme alınmayacaktır dendi.

Başvuru tarihi olarak Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular için ilanın resmi gazete de yayımlandığı tarih olan 03.04.2019 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Personel Daire Başkanlığına şahsen,

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvurular ise resmi gazete de yayımlandığı tarih olan 03.04.2019 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ilgili birimlere şahsen yapılması gerektiği bildirildi.

Rektörlük tarafından yapılan adaylardan istenen belgeler, başvuru koşulları ve başvuru ölçütlerini gösteren ilamın tam metin aşağıdadır.

 

AMASYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23.24. ve 26. maddeleri, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfasında yayımlanan

( https://pdb.amasya.edu.tr/mevzuat ) Amasya Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen kriterleri sağlaması gerekmektedir. Bu kriterleri sağlamayanların başvuruları işleme alınmayacaktır.

Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular, ilanın resmi gazete de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde Personel Daire Başkanlığına şahsen, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvurular ise resmi gazete de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde ilgili birimlere şahsen yapılacaktır. (Bu ilanımız 03.04.2019 tarih ve 30734 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.)

 

1-Profesör kadroları daimî statüde olup, başvuracak adayların dilekçelerine ek olarak, bilim yayınlarını 1 adet dosya, 5 adet CD ortamında hazırlayarak teslim etmeleri gerekmektedir.

2-Doçent kadroları daimî statüde olup, başvuracak adayların dilekçelerine ek olarak, bilim yayınlarını 1 adet dosya, 3 adet CD ortamında hazırlayarak teslim etmeleri gerekmektedir.

3-Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların dilekçelerine ek olarak, bilim yayınlarını 1 adet dosya, 3 adet CD ortamında hazırlayarak teslim etmeleri gerekmektedir.

4-Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5-Doçent kadrolarına Profesörler müracaat edemezler. 6-Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

 

 

Dilekçe ve Ekleri

1- Başvuru dilekçesi ( https://pdb.amasya.edu.tr/formlar-dilekceler/dilekceler adresinden temin edilecektir.)

2- Fotoğraf (4 adet)

3- Özgeçmiş

4- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık (TUS) ve Doçentlik Belgeri (Noter Onaylı)

5- Yabancı Dil Belgesi

6- Yayın Listesi

7- Kurum dışından başvuranlardan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar için onaylı

hizmet belgesi (Vekil Öğretmen, Vekil İmam, Vekil Ebe vb. ünvanlarda çalışanlar için de onaylı hizmet belgesi)

8- Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesinin Aslı (Kurumdışı müracaatlarda)

9- Nüfus Cüzdanı fotokopisi

10- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 Adet Fotoğraflı, Kurum içi-dışı nakil müracaatlar

hariç) ( https://pdb.amasya.edu.tr/formlar-dilekceler/formlar/idari-ve-genel-formlar )

11- AFPA Formu ( http://afpa.amasya.edu.tr/)

Jüri Dosyası

1- Özgeçmiş

2- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgeleri

3- Yayın Listesi ve Yayınlar

 

. İLAN NUMARASI BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI / PROGRAM ÜNVANI DERECE ADET AÇIKLAMALAR
2019 / 04-1 Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Bilimleri Profesör 1 1 Eğitsel Robotlar ve Programlama üzerine çalışmalar yapmış olmak.

 

2019 / 04-2 Mimarlık Fakültesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Kentsel ve Peyzaj Planlama Profesör 1 1 Alanında Doçentlik ünvanı almış olmak.
2019 / 04-3 Mimarlık Fakültesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Kentsel Tasarım Doçent 1 1 Alanında Doçentlik ünvanı almış olmak.
2019 / 04-4 Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doçent 3 1 Alanında Doçentlik ünvanı almış olmak.

 

2019 / 04-5 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Beslenme ve Diyetetik Doçent 3 1 Alanında Doçentlik ünvanı almış olmak.

 

2019 / 04-6 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Beslenme ve Diyetetik Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Beslenme ve Diyetetik lisans mezunu olup, alanında doktora yapmış olmak veya Gastroentroloji (Tıp), Tıbbi Biyokimya, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Biyoloji ve Genetik, Endokrinoloji ve Metabolizma (Tıp) alanlarının birinde doktora yapmış olmak.

 

2019 / 04-7 Suluova Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma Teknolojileri Çevre Koruma ve Kontrol Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Çevre Biyoteknolojisi ve Bitkilerde DNA Metilasyonu üzerine çalışmalar yapmış olmak.

 

2019 / 04-8 Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Bakım Hizmetleri Yaşlı Bakımı Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Halk Sağlığı alanında doktora yapmış olup, Obezite ve Sağlığı Geliştirme modeli üzerine çalışmalar yapmış olmak.

 

2019 / 04-9 Amasya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık Halkla İlişkiler ve Tanıtım Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında doktora yapmış olup, Gençlerde Siyasal Kimlik Oluşumu üzerine çalışmalar yapmış olmak.

 

Bir yorum bırakın