Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

0

Kırklareli Üniversitesi, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine (02.01.2019 tarihinden itibaren geçerli olan) göre birimlerinde açık bulunan kadrolara 8 akademik personel alacağını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre alınacak akademik personelin unvanları 2 profesör, 2 doçent ve 4 Dr. öğretim üyesi olacak.

İşe başvurma tarihi 03/04/2019 Tarihli ve 30734 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Öğretim Üyesi İlanın dan itibaren 15 gün geçerli olup 17.04.2019 tarihinde sona erecek.

Başvurular profesör ve doçent kadroları için Rektörlüğün Personel Daire Başkanlığına; doktor öğretim üyesi kadroları için ise ilgili Birimlere şahsen yapılacak olup, posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Başvuru ile ilgili gerekli tüm bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca ve/veya Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gereklidir.

 

Profesör kadrosu başvurusunda istenen evraklar (6 takım CD halinde hazırlanacaktır.)

 1. Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesindeki Dokümantasyon/Formlar/Akademik Personel Şb. Md. Formlar/Akademik İlanlarla İlgili Formlar menüsünde yer alan Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu,
 2. Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi,
 3. Lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının fotokopileri,
 4. Doçentlik belgesi fotokopisi,
 5. Özgeçmiş ve yayın listesi (Başlıca araştırma eseri belirtilecek),
 6. Yayınlar,
 7. Bir (1) adet fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılması zorunludur),
 8. Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri gereği “Aday Etkinlik-Puanlama Tablosu”nun doldurulması gerekmektedir.

 

Doçent kadrosu başvurusunda istenen evraklar (4 takım CD halinde hazırlanacaktır.)

 1. Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesindeki Dokümantasyon/Formlar/Akademik Personel Şb. Md. Formlar/Akademik İlanlarla İlgili Formlar menüsünde yer alan Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu,
 2. Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi,
 3. Lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının fotokopileri,
 4. Doçentlik belgesi fotokopisi,
 5. Özgeçmiş ve yayın listesi,
 6. Yayınlar,
 7. Bir (1) adet fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılması zorunludur),

 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu başvurusunda istenen evraklar (4 takım CD halinde hazırlanacaktır.)

 

 1. Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesindeki Dokümantasyon/Formlar/Akademik Personel Şb. Md. Formlar/Akademik İlanlarla İlgili Formlar menüsünde yer alan Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu,
 2. Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi,
 3. Lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının fotokopileri,
 4. Yabancı dil belgesi,
 5. Özgeçmiş ve yayın listesi,
 6. Yayınlar,
 7. Bir (1) adet fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılması zorunludur),
 8. Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri gereği “Aday Etkinlik-Puanlama Tablosu”nun doldurulması gerekmektedir.

 

SON BAŞVURU TARİHİ: 17/04/2019

 

 Aday Etkinlik Puanlama Tablosuna buradan ulaşılabilmektedir.

 

– Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri’ne buradan ulaşabilmektedir.

 

Birim Bölüm ABD Unvan Adet NİTELİK
1 Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Organik Kimya Profesör 1 Organik Kimya alanında doktora yapmış olmak ve aynı bilim alanında Doçent unvanı almış olmak, kumarin içeren ftalosiyaninler konularında çalışmaları bulunmak.
2 Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Organik Kimya Doçent 1 Organik Kimya alanında doktora yapmış olmak ve aynı bilim alanında Doçent unvanı almış olmak, aza-Diels-Alder konularında çalışmaları bulunmak.
3 Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Analitik Kimya Doçent 1 Analitik Kimya alanında doktora yapmış olmak ve aynı bilim alanında Doçent unvanı almış olmak. Organoklorlu pestisitler ve metal analizleri konularında çalışmaları bulunmak.
4 Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Uygulamalı Sosyoloji Profesör 1 Küreselleşme ve yoksulluk alanında çalışmaları bulunmak.
5 Fen Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları İngiliz Dili ve Edebiyatı Dr.Öğr.Üyesi 1 İngiliz Edebiyatı alanında doktora mezunu olmak. Modernist şiir ve yapısökümcülük alanında çalışma yapmış olmak.
6 Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bitki Materyali ve Kullanımı Dr.Öğr.Üyesi 1 Peyzaj Mimarlığı alanında doktora yapmış olmak.
7 Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Gastronomi ve Mutfak Sanatları Dr.Öğr.Üyesi 1 Turizm İşletmeciliği alanında doktora mezunu olmak. Trakya Bölgesi gastronomi rotası ile ilgili çalışmaları bulunmak.
8 Sağlık Yüksekokulu Ebelik Ebelik Dr.Öğr.Üyesi 1 Ebelik alanında doktora mezunu olmak. Akupresür alanında çalışma yapmış olmak.

03/04/2019 Tarihli ve 30734 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Öğretim Üyesi İlanı

Bir yorum bırakın