İstanbul Esenyurt Üniversitesi Akademik Personel Alacak

0

 İstanbul Esenyurt Üniversitesi yüksekokul ve bölümlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca devamlı statüye göre 6 öğretim üyesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre 2 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 8 akademik personel alacak.

İşte Başvuru şartları…

1 – Profesör kadrosuna müracaat edeceklerin; dilekçeleri ekinde özgeçmişini, kimlik fotokopisi,2 resim, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 6 takım dosya ile Rektörlüğe,

2 – Doçentlik kadrosuna müracaat edeceklerin; dilekçeleri ekinde özgeçmişini, kimlik fotokopisi, 2 resim, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 4 takım dosya ile Rektörlüğe,

3 – Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna müracaat edeceklerin; özgeçmişleri, kimlik fotokopisi,  resim, doktora veya uzmanlık belgesinin noter tasdikli sureti ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile ilgili Fakülte Dekanlığı / Yüksekokul Müdürlüğü yapmaları gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Öğretim Üyesi dışındaki kadrolara personel alım ilanı;

Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim görevlileri ve araştırma görevlileri alınacaktır. Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı resmi Gazete’ de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.

Öğretim Elemanı kadrosuna başvuracak adaylar;

Başvurularını dilekçe ekinde nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim belgesi, Lisans not ortalamasını gösterir belge (Transkript), ALES ve Yabancı Dil belgelerinin fotokopileri ile birlikte ilanın Resmi Gazete’ de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta ile ilgili Fakülte ve Yüksekokullara iletilecektir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır. Müracaatlar işbu ilanın yayımından itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir.

Konu hakkında gerekli bilgilere www.esenyurt.edu.tr web adresinden ulaşılabilir.

Akademik Birim Bölüm Kadro Sayısı Kadro Unvanı İlan Şartları
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Yerel Yönetimler 1 Profesör/Doçent/Doktor Öğretim Üyesi *Doktorasını Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Yerel Yönetimler alanında yapmış olmak.
1 Profesör/Doçent/Doktor Öğretim Üyesi Doktorasını Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Yerel Yönetimler alanında yapmış olmak.
1 Doktor Öğretim Üyesi Yüksek Lisans veya Doktora eğitimini Ekonomi alanında yapmış olmak. Yapısal dönüşüm üzerine çalışmış olmak.
Küresel Finans ve Bankacılık (Türkçe) 3 Profesör/Doçent/Doktor Öğretim Üyesi Doçentliğini Bankacılık, İktisat veya Finans alanında almış olmak.

Doktorasını Bankacılık, İktisat veya Finans alanında almış olmak

*İngilizce ders verebilecek kriterlere sahip olmak.

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Bölüm Unvan Adet Özel Şartlar ALES Yabancı Dil
Yerel Yönetimler Araştırma Görevlisi 1 Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi ve Yerel Yönetimler alanlarının birinden lisans mezunu olup, alanında tezli yüksek lisans yapıyor ya da yapmış olmak. Alanındaki puan türünden en az 70 puan almış olmak. Yabancı Dil Sınavından en az 50 puan almış olmak.
Küresel Finans ve Bankacılık (Türkçe) Araştırma Görevlisi 1 Bankacılık, İktisat veya işletme alanlarının birinden lisans mezunu olup, alanında tezli yüksek lisans yapıyor veya yapmış olmak. Alanındaki puan türünden en az 70 puan almış olmak. Yabancı Dil Sınavından en az 50 puan almış olmak.

 

Duyuru Başlama Tarihi Son Başvuru Tarihi Ön değerlendirme Sonuç Tarihi Yazılı Sınav Giriş Tarihi Sınav Giriş Yeri / Saati Sonuç Açıklama “Nihai Değerlendirme” Tarihi
İlanın Resmi Gazete Yayımlandığı Tarih

( 05 Nisan 2019)

İlanın Resmi gazete’ de yayımlandığı tarihi izleyen 15. gün mesai bitimi.

(  19 Nisan 2019)

24 Nisan 2019 29 Nisan 2019 Yer: İlgili Fakülte/Meslek Yüksekokulu Sekreterliği

Saat: 14.00

03 Mayıs 2019

 

 

Bir yorum bırakın