İstifa Eden Asil Memur Görevine Tekrar Dönebilir Mi

0

Bilindiği üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kamu görevlilerine birçok hak tanımaktadır.

Memurlara tanınan haklar denince akla ilk gelen haklar genellikle memurların izin hakkı olurken, bu kapsamın dışında olan ve birçok memurun merak ettiği konuların başında istifa eden memurun görevine geri dönüp dönemeyeceği gelmektedir. Bu konuda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci şu ifadelere yer vermiştir:

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 92 nci maddesinde “İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler. 657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler. Yasama görevinde veya bakan olarak geçirilen her yıl bir kademe ilerlemesi ve her iki yıl bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir.” hükmü yer almaktadır. Bu madde kapsamında bir kadroya atama; ilgilinin, mezkur Kanunun 48 inci maddesinde ki genel şartlar, belirlenmesi durumunda özel şartlar ve girilecek sınıfın niteliklerini taşıması kaydı ile atanma talebinde bulunulan kamu kurum veya kuruluşunun takdirinde yer alan bir husustur”  hükmüyle konuya açıklık getirmiştir.

Bir yorum bırakın