Kıdem Tazminatı Hakkı Nasıl Kazanılır?

0

1475 sayılı kanunun 14. Maddesine göre çalışanlara belli koşullarda kıdem tazminatı ödenmektedir. Kıdem tazminatı; bir işverene bağlı olarak belirli bir süre çalıştıktan sonra işine son verilen ya da emeklilik dolayısıyla işinden ayrılmak durumunda bulunan işçiye,  çalıştığı süreye göre, işveren tarafından topluca ödenen paradır.

İşçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için işveren tarafından işten çıkarılması gerekir. Ancak işçinin işten çıkarılırken işyeri kurallarına aykırı davranmaktan çıkarılmamış olması gerekir.

Kıdem tazminatına hak kazanmada en önemli unsurlardan birisi iş sözleşmesinin ne şekilde feshedildiği konusudur. Aynı işverene bağlı olarak en az bir yıl süreyle çalışmış olanlar haklı bir sebep olmaksızın işten çıkarılıyorlarsa kıdem tazminatını hak ediyorlar demektir.

Belirli süreli iş sözleşmelerinde kıdem tazminatında fesih beyanının kim tarafından ve hangi nedenle verildiği çok önemlidir. İşçi çalışma sözleşmesini kendisi feshetmişse yani kendisi istifa etmişse kıdem tazminatı almayı hak edemez. Fakat işçi 4857 sayılı iş kanunu’nun 24. maddesinde belirtilmiş olan haklı nedenlerden (işçiye hakaret vb davranışlarda bulunulması, işin niteliğinden kaynaklanan nedenlerle hastalanması gibi..) birisini ileri sürerek feshettiyse kıdem tazminatına da hak kazanacaktır.

Belirli süreli iş sözleşmesinin kendiliğinden sona erdiği durumlarda kıdem tazminatının kazanılıp kazanılmayacağı konusu yasada açık değildir. Ancak bu durumda işçiye kıdem tazminatı ödenip ödenmeyeceğine ilişkin anlaşmazlıklarda  her hakim duruma göre farklı kararlar verebilmektedir. Hakim belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesinde kıdem tazminatı ödenmesine de karar verebilmektedir. Sözleşmenin biteceği baştan beri belli olduğu için kıdem tazminatının ödenmemesine de karar verebilmektedir. 05.04.2019

Bir yorum bırakın