Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 45 Öğretim Üyesi Alım İlanı

0

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı birimlerde görevlendirilmek edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Ve Atanma Yönergesi nin ilgili maddelerine göre 45 öğretim görevlisi alımı yapılacak. Ayrıntılı bilgiler haberimizde…

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

02 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” kapsamında Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Ve Atanma Yönergesi (İlkeler Ve Kriterler) uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır

Dr. Öğretim Üyesi  kadrolarına başvuruda bulunacak adaylar, dilekçelerine ekleyecekleri, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, lisans mezuniyet belgesi, doktora/tıpta uzmanlık belgesi, yabancı dil sınavı sonuç belgesi, askerlik durum belgesi, İlan edilen kadronun açıklamalar kısmında belirtilen özel şartları sağladığını gösteren belgeler, akademik çalışmalarının puanlanmış listesi ve yayın listesini (4) takım dosya (veya CD/ DVD) halinde vereceklerdir.

Profesör ve Doçent kadrolarına başvuruda bulunacak adaylar, dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, lisans mezuniyet belgesi, doktora/tıpta uzmanlık belgesi, askerlik durum belgesi, doçentlik başarı belgesi, ilan edilen kadronun açıklamalar kısmında belirtilen özel şartları sağladığını gösteren belgeler, akademik çalışmalarının puanlanmış listesi, yayın listesi ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını profesör adayları (6) altı, doçent adayları (4) dört takım (veya CD/ DVD) halinde vereceklerdir.

– Yabancı ülkelerden alınan doktora diploması ile ünvanların Üniversitelerarası Kurul’ca     eşdeğerliliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

–   Adaylar, şartları uyan kadrolardan sadece birine başvurabilecektir.

– Herhangi bir kamu kurumunda çalışan ya da daha önce çalışmış olanlar (Üniversitemizde çalışıyor olan öğretim üyesi adaylarından istenilmemektedir.) çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı Hizmet Belgesini müracaat belgelerine ekleyeceklerdir.

Ayrıca, herhangi bir kamu kurumunda çalışmayanların Güvenlik ve Arşiv Araştırması Formunu 2 adet doldurmaları gerekmektedir.

–  Öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adaylar, istenilen belgeler ile birlikte, ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarih olan 05/04/2019 tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen başvuruda bulunacaklardır. Posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

Birim Bölüm Anabilim Dalı Ünvanı Derece Adet Özel Şartlar
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Mikrobiyoloji  

 

 

Profesör

1 1 Tıbbi mikrobiyoloji alanında doçent ünvanı almış, immün sistemi baskılayan hastalıkların varlığında mantar ve diğer mikroorganizmaların kolonizasyonu ile ilgili çalışma yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Fizyoloji 1 1 Fizyoloji alanında doçent ünvanı almış ve nanopartikül, iskemi-reperfüzyon, epilepsi ve davranış modelleri alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon 1 1 Anesteziyoloji ve reanimasyon alanında doçent ünvanı almış, yoğun bakım yan dal uzmanı olmak ve serebral oksijen satürasyonu, entropi ve bispektral indeks ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji 1 1 Tıbbi patoloji alanında doçent ünvanı almış, diyabetik nefropati alanında çalışmalar yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik İç Hastalıkları Hemşireliği 1 1 Hemşirelik alanında doçent ünvanı almış, hemşirelik eğitimi, yaşlı sağlığı konularında deneyim sahibi ve çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Biyoistatistik  

 

 

 

 

 

Doçent

3 1 Biyoistatistik alanında doçent ünvanı almış olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Fizyoloji 3 1 Fizyoloji alanında doçent ünvanı almış ve tip 2 diyabet ve polimorfizim alanında çalışma yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Fizyoloji 3 1 Fizyoloji alanında doçent ünvanı almış ve ısı şoku proteinlerinin fonksiyonları ile ilgili çalışma yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Halk Sağlığı 1 1 Tıp doktoru, halk sağlığı alanında doçent ünvanı almış ve bölgesel çevre sağlığı konularında çalışmış ve proje üretmiş olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi 1 1 Kalp ve damar cerrahisi alanında doçent ünvanı almış ve transkateterkalp kapağı İmplantasyonu uygulaması eğitim sertifikasına sahip olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 1 1 Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji alanında doçent ünvanı almış ve diyabetik ayak enfeksiyonları konusunda çalışma yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Nöroşirurji 1 1 Nöroşirurji alanında doçent ünvanı almış, kranial üç boyutlu yazıcı destekli modelleme ve serebralvazospasm konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji 1 1 Tıbbi patoloji alanında doçent ünvanı almış, karpaltünel sendromundahistopatolojik değişiklikler ile ilgili çalışma yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Anatomi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr.

Öğr. Üyesi

3 1 Tıp doktoru ve anatomi alanında doktora yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Anatomi 3 1 Anatomi alanında doktora veya uzmanlık yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyokimya 4 1 Tıp doktoru ve tıbbi biyokimya uzmanı olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyoloji 4 1 Tıp doktoru ve epigenetik alanında çalışma yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları 3 1 Tıp doktoru, iç hastalıkları uzmanı ve endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları alanında yan dal uzmanı olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları 3 1 Tıp doktoru, iç hastalıkları uzmanı ve hematoloji alanında yan dal uzmanı olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları 3 1 Tıp doktoru, iç hastalıkları uzmanı ve medikal onkoloji alanında yan dal uzmanı olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji 4 1 Tıp doktoru, radyoloji uzmanı olmak, bilgisayarlı tomografide tümör volümü ölçümüve dopplerultrasonografide endotelyaldisfonksiyonundeğerlendirilmesi ile ilgili çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 4 1 Tıp doktoru, fiziksel tıp ve rehabilitasyon alanında uzman olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 4 1 Tıp doktoru, fiziksel tıp ve rehabilitasyon alanında uzman ve romatoloji alanında yan dal uzmanı olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 4 1 Tıp doktoru, fiziksel tıp ve rehabilitasyon alanında uzman ve algoloji alanında yan dal uzmanı olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Nükleer Tıp 4 1 Tıp doktoru ve nükleer tıp alanında uzman olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 4 1 Tıp doktoru, ruh sağlığı ve hastalıkları alanında uzman olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Adli Tıp 4 1 Tıp doktoru, adli tıp alanında uzman olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp 2 1 Tıp doktoru, acil tıp alanında uzman olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları 4 1 Tıp doktoru ve göğüs hastalıkları alanında uzman olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji 4 1 Tıp doktoru, nöroloji alanında uzman, Yutma ve yutma bozukluklarının elektrofizyolojik olarak değerlendirilmesi konusunda sertifikası bulunmak .
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 1 Tıp doktoru, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, pediyatrik kardiyoloji alanında yan dal uzmanı olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon 3 1 Tıp doktoru, anesteziyoloji ve reanimasyon alanında uzman ve yoğun bakım yan dal uzmanı olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon 3 1 Tıp doktoru, anesteziyoloji ve reanimasyon alanında uzman olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi 3 1 Tıp doktoru, genel cerrahi alanında uzman olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum 3 1 Tıp doktoru, kadın hastalıkları ve doğum alanında uzman olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum 3 1 Tıp doktoru, kadın hastalıkları ve doğum alanında uzman olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak Burun Boğaz Hastalıkları 2 1 Tıp doktoru, kulak burun boğaz hastalıkları alanında uzman olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi 2 1 Tıp doktoru, plastik ve rekonstrüktif cerrahi alanında uzman olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji 2 1 Tıp doktoru, ortopedi ve travmatoloji alanında uzman olmak ve femurepifiz kırıklarında sonlu elemanlar yöntemi ile ilgili  biyomekanik çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi 2 1 Tıp doktoru, kalp ve damar cerrahisi alanında uzman olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji 2 1 Tıp doktoru, üroloji alanında uzman olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Çocuk Cerrahisi 2 1 Tıp doktoru, çocuk cerrahisi alanında uzman olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik İç Hastalıkları Hemşireliği 5 1 Hemşirelik alanında lisans, hemşirelik alanında doktora, sağlığı geliştirici ve koruyucu davranışlarla ilgili çalışma yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ortopedik Fizyoterapi 5 1 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında lisans, fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında doktora, kronik bel ağrısı olan hastalarda manuel tedavi ve nöroplastik ağrı eğitiminin etkinliği konusunda çalışmış olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı 5 1 Diş hekimi ve restoratif diş tedavisialanında uzman olmak, Dişlerde Renk Seçimi ile ilgili çalışmalar yapmak.

 

Bir yorum bırakın