Mikro ve Makro Kozmos

0

Büyük alem ve küçük alem. Küçük alem ,büyük alemin aynısı olarak yaratılmıştır. Evrende hiçbir şeyin ne içi nede dışı ,büyük veya küçük değildir.

İçinde yaşadığımız yıldız sistemi(makro)bir atomun modeli(mikro)ile aynıdır. Önceleri maddenin en küçük yapı taşının atom olduğu biliniyordu ama yapılan araştırmalar sonucu atomu da oluşturan atomaltı parçacıklar keşfedildi. Bazı bilim adamlarına göre tüm galaksileri kapsayan bir baloncuk içinde yaşıyor olabiliriz. Evrenin sonunu göremememiz yıldızların baloncuktan yansıyan görüntüleri ve böylece evreni sonsuz gibi görmemiz.

Bizi oluşturan yapı taşlarını düşünün ,dünyamızda kainatın yapı taşı. Her şey mükemmel bir uyum içinde .Bir atomun içindeki enerji bizim bedenimizde ne kadarsa ,kainatta da biz o kadarız. Bunları düşününce kafamızda ne dert olursa olsun kendimizi makro kozmosun içinde hayal ettiğimiz zaman bu kısacık hayatımızı üzüntüyle ,dertlerle, olumsuzluklarla mahvetmeye değmiyeceğinin farkına varırız.

Mikro kozmosun şekilsel sembolü ‘pentagram’ sayısal sembolü de ‘beş’ olarak kullanılmıştır. Beş insanın sayısıdır. İnsan kollarını ve bacaklarını açtığı zaman başıyla birlikte beş köşeli bir yıldıza benzer. Ve beş duyu organımız vardır. Makro kozmosun sayısal sembolü ‘On’ olarak betimlenmiştir. İnsanın makro ve mikro kozmos arasında bir köprü kurduğu düşünülmektedir.

Mikro kozmos , makro alemin yapı taşıdır. Onu oluşturan her şey diğerinin içinde de vardır. “Evrenin görünür ve görünmez bütün parçaları arasında simgesel bir benzerlik olduğu söylenir. Aşağıda olan yukarıda olanın aynısıdır, yukarıda olan da aşağıda olanın.” Pisagor insanın ve evrenin Tanrı’nın suretinde yaratıldığını öğretmiştir; her ikisi de aynı surette yaratıldığı için birini anlamak ötekinin bilgisine ulaşmak demektir.

Bir yorum bırakın