Kamuda Teknik Hizmetler Sınıfında Yer Alan Personeller

0

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun memurları görevlerinin gerektirdiği niteliklere ve mesleklere göre ayırdığı 12 hizmet sınıfından birisi de teknik hizmetler sınıfıdır.

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Bilgisayar İşletmeni gibi kadrolarda görev yapmakta olan kamu personellerinin unvan değişikliğiyle geçiş yapmak istediği Teknik Hizmetler Sınıfı, memurların aylıklarında, derece ilerlemelerinde ve emekli olduklarında almış oldukları tazminatlarında ciddi oranda memurlara avantaj sağlayan sınıflardan bir tanesidir. Peki devlette hangi unvanlar teknik hizmetler sınıfına girmektedir? İşte o unvanlar:

Arama Kurtarma Teknisyeni, Arkeolog, Astronom, Başmühendis, Çözümleyici, Dekoratör, Denizcilik Sörvey Mühendisi, Desinatör, Ekonomist, Ev Ekonomisti, Fen Memuru, Fizikçi, Folklor Araştırmacısı, Grafiker, Haberleşme Teknisyeni, Heykeltıraş, Hidrobiyolog, Hidrolog, İstatistikçi, İstidlalci, Jeofizikçi, Jeolog, Jeomorfolog, Kadastro Teknisyeni, Kaptan, Kimyager, Kitap Patoloğu, Kontrol Memuru, Kontrol Mühendisi, Kütüphaneci, Laborant, Makinist, Matematikçi, Mimar, Mühendis, Müze Araştırmacısı, Ölçü ve Ayar Memuru, Paleontolog, Pilot, Programcı, Prospektör, Raportör, Rasatcı, Rasıt, Ressam, Restoratör, Sosyolog, Sürveyan, Şehir Bölge Plancısı, Şehir Plancısı, Teknik Ressam, Tekniker, Teknisyen, Topoğraf, Uçak Kontrol Makinisti ve benzeri teknik personel teknik hizmetler  sınıfını oluşturmaktadırlar.

Teknik personel ilave 1 derece alabiliyor

Teknik personelden bazıları eğitimlerinden dolayı, bazıları ise teknik hizmetler sınıfında görev almalarından dolayı ilave 1 derece alıyor.

Sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına dâhil personelden, dört yıl ve daha fazla süreli yükseköğrenim görenlerden tabip, diş tabibi, veteriner hekim, eczacı ile benzeri sağlık bilimleri lisansiyerleri (hayvan sağlığı dâhil), biyolog unvanına sahip akademik personel giriş derece ve kademelerine bir derece eklenmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınırlar.

a)Eğitim durumlarından dolayı ilave 1 derece alan teknik personel: Mühendis, mimar, teknik öğretmen.

b)Teknik Hizmetler Sınıfında görev almaları halinde ilave 1 derece alan teknik personelden bazıları: Jeolog, jeofizikçi, hidrojeolog, hidrolog, jeomorflog, kimyager, fizikçi, matematikçi, istatikçi, yöneylemci, matematiksel iktisatçı, erkek teknik öğretmen okulu mezunları, fen memuru, tekniker, tütün eksperi, tarım alet ve makineleri uzmanlık yüksek okulu mezunları ile benzeri fen bilimleri ve teknik bilimler lisansiyerleri, şehir plancısı, yüksek şehir plancısı, yüksek bölge plancısı, arkeoloji ve sanat tarihi bölümlerinin prehistorya, protohistorya ve önasya arkeolojisi, klasik arkeoloji anabilim dalı mezunları.

Teknik personelin özel sektör hizmetleri değerlendirilebiliyor

Teknik hizmetler sınıfına girenlerin memuriyet dışında yurt içinde veya yurt dışında serbest olarak veya resmi veya özel kurumlarda teknik hizmetlerde çalıştıkları sürelerden, kamu kurum ve kuruluşlarında geçen sürelerin tamamı ile diğer yerlerde geçen sürelerin ise 3/4’ü memurlukta geçmiş sayılarak bu sürelerin her yılı için bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.

Özel sektörde geçen hizmet süresinin bu şekilde dikkate alınabilecek kısmı en çok 12 yıl olabilir. (3/4’ü de en çok 9 yıl olabilir)

 

Bir yorum bırakın