4 Üniversite’ye 15 Öğretim Elemanı Alınacak

0

4 üniversite bugün resmi gazete vasıtasıyla çeşitli kadrolarda toplam 15 öğretim görevlisi alacağını duyurdu.

Alımlar 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in ilgili maddelerine göre yapılacak. Başvuruda bulunacak kişilerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekiyor.

Öğretim elemanı için duyuruda bulunan üniversitelerin alım yapacakları bölümler, alacakları unvan ve kişi sayısı şöyle duyuruldu.

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü,

  • İslami ilimler fakültesi için   3 araştırma görevlisi
  • Turizm fakültesi   için            2 araştırma görevlisi
  • Edebiyat fakültesi  için          1 araştırma görevlisi
  • Yabancı diller Y.o  için          1 araştırma görevlisi

Toros Üniversitesi Rektörlüğü,

  • Sağlık bilimleri YO  için       2 öğretim görevlisi
  • Meslek Y.O.   için                   1 öğretim görevlisi

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğü,

  • Mimarlık    Fakültesi için       2 araştırma görevlisi
  • Mühendislik fakültesi için     1 araştırma görevlisi

İstanbul Bilgi üniversitesi Rektörlüğü,

  • Sağlık bilimleri fakültesi için   1 araştırma görevlisi
  • Mimarlık fakültesi için              1 araştırma görevlisi

Olmak üzere toplam 15 akademik personel alacağını duyurdular, söz konusu ilanlara başvuru 11.04.2019 tarihinden iytibaern 15 gün olup san başvuru tarihi ise 25.04.2019 olarak açıklandı.

Detaylı bilgi için http://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2019/04/20190411-4.htm adresinden veya ilgili üniversitelerin internet sitelerinde ulaşılabilinmektedir.

 

 

 

 

Bir yorum bırakın