TCMB 2019 Şubat ayı cari açık rakamlarını açıkladı

0

Doları rezerv 2.823 milyon arttı

Son yıllarda ekonomide seyreden yavaşlama ve döviz kurlarının artması nedeniyle yurt dışından alımı yapılan mal ve hizmetlerin maliyetinin artması nedeniyle açık veren cari işlemler dengesi, şubat ayında bir önceki yıla göre 3.776 milyon ABD doları azalarak 718 milyon ABD doları olarak, on iki aylık cari işlemler açığı ise 17.044 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

TC Merkez bankası verilerinde cari açığın gerilemesinde hizmet gelirlerinin 57 milyon dolar artmasının ve birincil gelir açığının 68 milyon dolar azalmasının etkili olduğu belirtildi

Yurt dışından alınan kredilerinle ilgili olarak banka ve özel sektörler tarafından toplam 883 milyon usd ödemenin yapıldığı devletin ise 48 milyon USD kredi kullandığı belirtilmiştir.

TC Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamanın tam metni şöyle,

Cari İşlemler Hesabı

Cari işlemler açığı, bir önceki yılın Şubat ayına göre 3.776 milyon ABD doları azalarak 718 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler açığı 17.044 milyon ABD doları olmuştur.

Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 3.690 milyon ABD doları azalarak 1.074 milyon ABD dolarına gerilemesi, hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin 57 milyon ABD doları artarak 894 milyon ABD dolarına yükselmesi ve birincil gelir dengesi açığının 68 milyon ABD doları azalarak 495 milyon ABD dolarına gerilemesi etkili olmuştur.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise, bir önceki yılın Şubat ayında 449 milyon ABD doları açık vermişken, bu ayda 2.748 milyon ABD doları fazla vermiştir.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 59 milyon ABD doları tutarında artarak 815 milyon ABD dolarına yükselmiştir.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 86 milyon ABD doları azalarak 400 milyon ABD doları olmuştur.

İkincil Gelir Dengesi kalemi kaynaklı çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 39 milyon ABD doları artarak 43 milyon ABD dolarına yükselmiştir.

Finans Hesabı

Bir önceki yılın Şubat ayında 271 milyon ABD doları net çıkış kaydeden doğrudan yatırımlar kalemi, bu yılın aynı ayında 486 milyon ABD doları net giriş kaydetmiştir.

Portföy yatırımları 1.786 milyon ABD doları tutarında net giriş kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 136 milyon ABD doları net alış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 492 milyon ABD doları net satış yaptığı görülmektedir.

Yurtdışında gerçekleştirilen tahvil ihraçları yoluyla bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 92 milyon ABD doları,  2.000 milyon ABD doları ve 500 milyon ABD doları net borçlanma yapmıştır.

Diğer yatırımlarda 128 milyon ABD doları tutarında net çıkış gerçekleşmiştir.

Diğer yatırımlar altında, yurtiçi bankaların yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 246 milyon ABD doları net artış, yurtdışı bankaların yurtiçindeki mevduatları ise 711 milyon ABD doları net azalış kaydetmiştir.

Yurtdışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 206 milyon ABD doları ve 677 milyon ABD doları net geri ödeme, Genel Hükümet ise 48 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirmiştir.

Resmi rezervlerde 2.823 milyon ABD doları rezerv artışı gözlenmiştir.

 

Bir yorum bırakın