Gayrimenkul Alım-Satımında Vergi Var mıdır?

0

Bedelsiz olarak iktisap edilen (elde edilen, satın alınan) gayrimenkuller hariç olmak üzere bir gayrimenkulün elden çıkarılması sonucu elde edilen kazançlar vergiye tabidir.

Gayrimenkullerin iktisap (edinme) tarihinden başlayarak beş yıl içinde elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar değer artış kazancı olarak vergilendirilir.

Gayrimenkulün elden çıkarılması demek; satılması yani tapu sicilinde devri anlamına gelmektedir.

Bu durum ticari kazanç hükümleri kapsamında olmayan değer artış kazançları için geçerlidir. Yani herhangi bir ticari faaliyeti olmayan fakat sadece gayrimenkul alım ve satımı yapan gerçek kişileri ilgilendirmektedir.

Elde edilen değer artış kazancının vergilendirilmesi için elde edilen safi kazancın istisna edilen tutarın üzerinde olması gerekir. Elde edilen kazancın istisna edilen tutarı kadar olan kısmı vergilendirilmez.

2018 takvim yılında elde edilen değer artış kazancının 12.000 TL.lık kısmı gelir vergisinden müstesnadır.(Gelir Vergisi Kanunu Mükerrer Madde:80) İstisna tutarı 2019 takvim yılı içinse 14.800 TL.dir.

Yani 2018 yılında, 5 yıl veya daha kısa bir süre önce aldığınız herhangi bir gayrimenkulü satmış iseniz elde ettiğiniz kazanç vergiye tabidir. Elde ettiğiniz bu kazanç 12.000 TL.nı geçiyorsa, bu tutarı geçen kısım 2019 yılının Mart ayının 25’i akşamına kadar yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilir. Bu beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisi Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere iki taksitte ödenir. 12.04.2019

 

Bir yorum bırakın