Merkez Bankası 2018 4. Dönem Finansal Hesaplar Raporu Yayınlandı

0

Sektörlerin finansal bilançolarındaki gelişmelere göre; 2018 yılı dördüncü çeyreği sonunda, Türkiye ekonomisinin toplam finansal varlıkları 12.365 milyar TL, yükümlülükleri ise 14.254 milyar TL düzeyine ulaşmıştır.

Dünyanın geri kalanına olan net yükümlülük ise bir önceki çeyreğe göre 118 milyar TL azalarak 1889 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

2018 yılı üçüncü çeyreği ile dördüncü çeyreği arasında gerçekleşen finansal akımlar incelendiğinde, 32 milyar TL tutarında net işlem gerçekleşirken, 85 milyar TL tutarında kur ve piyasa fiyatı değişimi kaynaklı net değerleme artışı gözlenmiştir.

Hane halkı ve finansal olmayan kuruluşların borçluluk oranlarının ülke karşılaştırmalarına bakıldığında, Türkiye’nin bu dönemde de borçluluk düzeyi düşük ülkeler arasındaki konumunu koruduğu görülmüştür

Sektörlerde gerçekleşen net finansal işlemler incelendiğinde ise, geçen yılın aynı döneminde GSYH’nin %2,5’i oranında net borç alan toplam ekonomi bu dönemde %3,2 ile net borç veren konumundadır. Geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında finansal kuruluşlar GSYH’nin %4,6’sı oranında net borç veren konumundayken 2018 yılı dördüncü çeyreğinde GSYH’nin %2,5’i oranında net borç alan konumuna geçmiştir.

Geçen yılın aynı döneminde net borç alan konumunda olan finansal olmayan kuruluşlar bu dönemde GSYH’nin %6,7’si oranında net borç vermiştir. Hanehalkı sektörü ise GSYH’nin %3,5’i oranı ile net borç veren konumunu sürdürmüştür. Net borç alan konumunu sürdüren genel yönetim sektörü son dönemde GSYH’nin yaklaşık %4,5’i oranında net borçlanmıştır.

Bir yorum bırakın