TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alacak

0

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi rektörlüğü bugün Üniversitenin Rektörlüğüne bağlı Yabancı Diller Bölümüne “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca tam zamanlı olarak 14 öğretim görevlisi alınacağını duyurdu.

Rektörlük tarafından yapılan açıklamaya göre adaylarda genel şart olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen vasıflara sahip olmalar, ALES’ ten en az 70 puan almış olmaları, İngilizce, Almanca, İspanyolca ile ilgili lisans mezuniyetlerinin yanı sıra en az tezli yüksek lisans yapmış olmaları şartı aranmakta.

Adaylar 15.Nisan 2019-29.Nisan 2019 tarihlerinde: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Söğütözü Cad. No:43 Söğütözü / ANKARA adresine gerekli evraklarla şahsen veya posta ile başvuracaklar.

Başvuru şartları ve tüm ayrıntıları içeren Üniversitenin İlanının tam metni

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı Yabancı Diller Bölümüne “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca tam zamanlı öğretim görevlisi alınacaktır.

Başvuracak tüm adayların; https://www.etu.edu.tr/tr/kariyer adresinde yer alan ilgili iş başvuru formunu doldurup, çalışma süresini gösteren hizmet belgesi (İngilizce Öğretmenliği yaptığına dair),Lisans ve Lisansüstü diploması, Resmi transkript, Yabancı Dil belgesi, ALES belgesi, Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, muaf veya 2 yıl tecilli olduğunu belirten belge ve 1 adet vesikalık fotoğraf ile belirtilen adrese şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir.

Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli olan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Posta ile yapılan başvurularda adayların belgelerin asıllarını ya da onaylı örneklerini; şahsen başvurularda ise belgelerin onaylı örneklerini veya asıllarını sunmak suretiyle fotokopilerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’dan denkliğinin onaylanmış olması şart olup; söz konusu belgenin başvuru dosyalarında yer alması gerekmektedir.

Başvurular, ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren on beş (15) gün içerisinde ilgili başvuru Makamına yapılır.

 

Bölümü: TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü

Kadro Unvanı: Öğretim Görevlisi 12 kişi

GENEL ŞARTLAR

 1. a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 2. b) ALES’ten en az 70 puan almış olmak,
 3. c) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 90 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak
 4. d) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

ÖZEL ŞARTLAR

 1. a) İngilizce Öğretmenliği, İngilizce Mütercim Tercümanlık, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi Bölümlerinin birinden lisans derecesine sahip olmak

b)En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak

Kadro Unvanı : Öğretim Görevlisi 1 Kişi

GENEL ŞARTLAR

 1. a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 2. b) ALES’ten en az 70 puan almış olmak,
 3. c) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak
 4. d) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

ÖZEL ŞARTLAR

 1. a) Almanca Öğretmenliği, Alman Dili ve Edebiyatı, Almanca Mütercim Tercümanlık Bölümlerinin birinden lisans derecesine sahip olmak
 2. b) En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak

Kadro Unvanı: Öğretim Görevlisi 1 Kişi

GENEL ŞARTLAR

 1. a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 2. b) ALES’ten en az 70 puan almış olmak,
 3. c) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak
 4. d) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

ÖZEL ŞARTLAR

 1. a) İspanyolca Öğretmenliği, İspanyol Dili ve Edebiyatı, İspanyolca Mütercim Tercümanlık Bölümlerinin birinden lisans derecesine sahip olmak
 2. b) En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak

Başvuru Yeri Ve Adresi: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Söğütözü Cad. No:43 Söğütözü / ANKARA

Duyuru Başlama Tarihi: 15.04.2019

Son Başvuru Tarihi: 29.04.2019

Ön Değerlendirme Tarihi: 03.05.2019

Sözlü Sınav Tarihi: 06.05.2019

Sonuç Açıklama Tarihi: 12.07.2019

Bir yorum bırakın