Beykent Üniversitesi 13 Akademik Personel Alımı

0

Beykent Üniversitesi değişik birimlerinde görevlendirilmek üzere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ve aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri kapsamında 12 Öğretim Üyesi ile yine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca 1 Öğretim Görevlisi alacak.

Alınması planlanan bölümler ve kadro sayısı ve unvan dağılımı şu şekilde;

-Mesleki Yüksekokul Odyometri programına öğretim görevlisi 1 kişi ALES puanı en az 70 ve Odyoloji alanında lisans ve tezli yüksek lisansını tamamlamış olmalı

-Mühendislik – Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği bölümüne Doktor Öğretim Üyesi 4 kişi uzmanlık alanı Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği olan

-Endüstri Mühendisliği (İngilizce) Doktor Öğretim Üyesi 1 kişi uzmanlık alanın Endüstri Mühendisliği, Yöneylem Araştırması, İşletme Mühendisliği olan

-Elektrik – Elektronik Mühendisliği Doktor Öğretim Üyesi 1 kişi uzmanlık alanı Elektrik – Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği

– Makine Mühendisliği Doktor Öğretim Üyesi 1 kişi uzmanlık alanı Makine Mühendisliği, Malzeme Bilimi, Dinamik, Mekanik olan

-Makine Mühendisliği (İngilizce)  Profesör 1 kişi uzmanlık alanı Makine Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Malzeme Bilimi, Termodinamik, Enerji olan

-Makine Mühendisliği (İngilizce)  Doçent 1 kişi uzmanlık alanı Makine Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Malzeme Bilimi, Termodinamik, Enerji olan

– İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Doktor öğretim Üyesi 1 kişi uzmanlık alanı İktisat, İktisat Teorisi olan

-İletişim Fakültesi Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Profesör 1 kişi uzmanlık alanı İletişim Çalışmaları olan

– Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Profesör 1 kişi uzmanlık alanı Plastik Sanatlar olan

Olmak üzere toplam 13 akademik personel alınacak.

Yapılan duyurunun Öğretim üyeliği için başvuruda bulunacak adaylardan istenen belge, başvuru şekli, başvuru tarihi ve süreç ile ilgili bilgilerin tam metni;

İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Profesör kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Beykent Üniversitesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

 

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

Duyuru Başlangıç Tarihi: 16.04.2019

Son Başvuru Tarihi: 30.04.2019

Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlanı: 03.05.2019 Giriş Sınavı Tarihi: 06.05.2019

Nihai Değerlendirme: 07.05.2019

Başvurular Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen ve/veya posta yoluyla yapılmalıdır. Süresi içerisinde yapılmayan ya da eksik belgeli başvurular işleme alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ulaşmış olması gerekmektedir. Postada yaşanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İSTENEN BELGELER

1-Beykent Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben yazılmış, başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini içeren ıslak imzalı başvuru dilekçesi,

2-YÖK formatlı özgeçmiş.

3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

4- 2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

5- Adli Sicil Kaydı Belgesi

6- Lisans /Yüksek Lisans /Doktora Diploması (Diploma Yurt Dışından Alınmış İse YÖK

Denklik Belgesi)

7- Lisans Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği.

8- ALES Belgesi

9- ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı.

10- Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi.

11- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge.

Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları Üniversitemizin www.beykent.edu.tr

web adresinde yayınlanacak olup, bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat

yapılmayacaktır.

Aday Başvuruları:

Beykent Üniversitesi Ayazağa-Maslak Yerleşkesi

Yazı İşleri Müdürlüğü Ayazağa Mah. Hadım Koruyolu Cad. No: 19

34396 Sarıyer, İstanbul

Bir yorum bırakın