Demiroğlu Bilim Üniversitesi 9 Öğretim Üyesi Alımı

0

Demiroğlu Bilim üniversitesi 16.04.2019 tarihli Resmi Gazete ilanı ile bağlı birimlerinde görevlendirilmek üzere 3 profesör, 4 doçent ve 2 doktor öğretim üyesi olmak üzere üniversiteye bağlı Tıp Fakültesi ve Florence Nightingale hastanesin de görevlendirilmek üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitenin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine uygun olmak koşuluyla toplam da 9 öğretim üyesi alacağını duyurdu.

Başvuru tarihi ilamın Resmi Gazete’ de yayımlandığı 16.04.2019 tarihinden itibaren 15 gün olup başvuruda bulunacak adayların başvuru belgelerini şahsen üniversiteye teslim etmeleri gerekiyor.

Üniversite tarafından yapılan ilamın tam metni aşağıda yer almaktadır.

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Öğretim Üyesi alınacaktır.

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Profesör 1

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Bilim Dalı Profesör 1

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Doçent 1

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Doçent 1

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Kardiyoloji Anabilim Dalı Doçent 1

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Dr.Öğr.Üyesi1

Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik*  Profesör 1

Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik*  Doçent** 1

Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik *  Dr. Öğr. Üyesi*** 1

Genel Şartlar:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

Profesör kadrosuna başvuracak adayların; Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, diploma, uzmanlık belgesi ve Doçentlik belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğraf ile yayınları kapsayan 1 adet dosya ve bu dosyadaki tüm belgeleri içeren 6 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD veya taşınabilir bellek ile birlikte şahsen Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına (Büyükdere Cad. No: 120/1 Şişli-İstanbul Tel: (212) 213 64 83-159) teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

Doçent kadrosuna başvuracak adayların; Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, diploma, uzmanlık belgesi ve Doçentlik belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğraf ile yayınları kapsayan 1 adet dosya ve bu dosyadaki tüm belgeleri içeren 4 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD veya taşınabilir bellek ile birlikte şahsen Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına (Büyükdere Cad. No: 120/1 Şişli-İstanbul Tel: (212) 213 64 83-159) teslim etmeleri gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, yayınlar, diploma ve uzmanlık belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğrafı kapsayan 5 adet dosya ile birlikte şahsen Üniversitemiz; Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (Büyükdere Cad. Yazarlar Sk. No: 27 Esentepe-Şişli-İstanbul Tel: (212) 275 75 82 teslim etmeleri gerekmektedir.

* 23.03.2016 tarih ve 29662 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” uyarınca Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından 100 tam puan üzerinden asgari 80 puanı gösterir belgeye sahip olmak ve İngilizce ders verebiliyor olmak.

**Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliğinde Doktora yapmış olmak

*** Cerrahi Hastalıkları Hemşireliğinde Doktora yapmış olmak Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

 

Resim mohamed Hassan tarafından Pixabay‘a yüklendi

Bir yorum bırakın