Batman Üniversitesi Akademik Personel Alımı

0

Batman Üniversitesi çeşitli bilim dallarında 31 akademisyen alacağını duyurdu. Üniversitenin Resmi Gazete üzerinden yaptığı duyuruya göre kendisine bağlı fakülte ve yüksekokullarda görevlendirmek üzere profesör, doçent, doktor öğretim üyesi kadrolarında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik esasları ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48. maddesindeki genel hükümler ve yapmış olduğu duyuru ile belirttiği koşulları sağlayan adaylar arasından alımı gerçekleştirecek.

Üniversitenin alım yapacağı birimler, kadrolar ve alacağı akademisyen sayıları şu şekilde açıklandı.

1-Fen -Edebiyat Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı bölümü Yeni Türk Edebiyatı Doçent Ent-1

2-Fen -Edebiyat Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Halk Bilimi Doçent-1

3-Fen -Edebiyat Fakültesi Matematik bölümü Topoloji Doçent-1

4-Fen -Edebiyat Fakültesi Biyoloji Moleküler Biyoloji Doçent-1

5-Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Ve Televizyon Profesör-1

6-Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Profesör-1

7-Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Televizyon Doçent-1

8-Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Televizyon Dr.Öğr. Üyesi-1

9-Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Ve Televizyon Dr.Öğr.  Üyesi -1

10-İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Ticaret Hukuku Doçent-1

11-İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Yönetim Ve Organizasyon Dr.Öğr. Üyesi-1

12-İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Arap Dili Ve Belagati Profesör-1

13-İslami İlimler Fakültesi Felsefe Ve Din Bilimleri İslam Felsefesi Profesör-1

14-İslami İlimler Fakültesi İslam Tarihi Ve Sanatları Türk İslam Edebiyatı Ve İslam Sanatları Doçent-1

15-Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Ulaştırma Profesör-1

16-Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Yapı Profesör-1

17-Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Doçent-2

18-Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Doçent-1

19-Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksekokulu Turizm Ve Otel İşletmeciliği Profesör-1

20-Turizm İşletmeciliği Otelcilik Yüksekokulu Gastronomi Ve Mutfak Sanatları Doçent-1

21-Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksekokulu Gastronomi Ve Mutfak Sanatları Dr.Öğr. Üyesi -1

22-Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler Optisyenlik Dr.Üyesi-1

23-Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik Dr.Öğr. Üyesi-2

24-Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler İlk Ve Acil Yardım Dr.Öğr. Üyesi-1

25-Meslek Yüksekokulu Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları Dr.Öğr. Üyesi-1

26-Meslek Yüksekokulu Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları Dr.Öğr. Üyesi-1

27-Sason Meslek Yüksekokulu Bitkisel Ve Hayvansal Üretim Tıbbi Ve  Aromatik  Bitkiler Dr.Öğr.Üyesi-1

28-Kozlu Meslek Yüksekokulu Yapı Denetimi Dr.Öğr. Üyesi-1

29-Hasankeyf Meslek Yüksekokulu Otel Lokanta Ve İkram Hizmetleri Aşçılık Dr.Öğr. Üyesi-1

Üniversitenin başvuracak adaylar ve başvuru süreci ile ilgili olarak yaptığı açıklama ise şu şekilde,

Batman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547, 2914 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik esasları ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48. maddesindeki genel hükümler, ilanda belirtilen diğer koşullar ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi doğrultusunda Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, nüfus cüzdan fotokopisi, hizmet belgelerini, 2 adet fotoğraf, lisans, yüksek lisans ve doktora diploma örnekleri ile doçentlik belgesinin onaylı örneği, yayın listelerini, Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinde yer alan Ek-3 Puanlama Şablonunun doldurulmuş örneği, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, (Dosyadaki tüm bilgilere yer verilmek şartıyla 5 nüsha dosya CD/DVD ortamında da gönderilebilecektir.)

Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, nüfus cüzdan fotokopisi, hizmet belgelerini, 2 adet fotoğraf, lisans, yüksek lisans ve doktora diploma örnekleri ile doçentlik belgesinin onaylı örneği, yayın listelerini, Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinde yer alan Ek-3 Puanlama Şablonunun doldurulmuş örneği, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, (Dosyadaki tüm bilgilere yer verilmek şartıyla 3 nüsha dosya CD/DVD ortamında da gönderilebilecektir.)

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar; başvurdukları programı belirten dilekçelerine özgeçmiş, nüfus cüzdan fotokopisi, hizmet belgelerini, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora/ uzmanlık belgesi), 2 adet fotoğraf, yayın listesi, Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinde yer alan Ek-3 Puanlama Şablonunun doldurulmuş örneği ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek ilanda belirtilen birimlere (Dosyadaki tüm bilgilere yer verilmek şartıyla 3 nüsha dosya CD/DVD ortamında da gönderilebilecektir.) başvuracaklardır.

GENEL AÇIKLAMALAR

  1. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.
  2. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.
  3. Müracaat eden adayların öğretim üyeliği kadrolarına başvuru ile ilgili Batman Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinde belirtilen koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak “Ön Değerlendirme Komisyonu” tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.
  4. Yapılan başvurular ilan edilen kadro derecesine haiz olması gerekmektedir.
  5. Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olanlar var ise atamaları iptal edilecektir.
  6. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.
  7. Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunanların atamaları yapılmayacaktır.
  8. Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün (17/04/2019 – 01/05/2019) olup, Başvurular şahsen veya posta ile yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
  9. Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.
  10. Profesör ve Doçent kadrolarına başvuracak adaylar, Başvuru evrakları ile birlikte Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar ilanda belirtilen birimlere başvurmaları gerekmektedir.

İLANEN DUYURULUR.

İlan Başlangıç Tarihi : 17.04.2019

Son Başvuru Tarihi : 01.05.201

 

 

 

 

Bir yorum bırakın