Bitlis Eren Üniversitesi 8 Akademik Personel Alımı

0

Bitlis Eren Üniversitesi bağlı İslami İlimler Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Sağlık Yüksekokulu’nda görevlendirilmek üzere 2 Profesör,1 doçent ve 5 doktor öğretim üyesi olmak üzere toplamda 8 akademisyen istihdam edeceğini duyurdu.

Üniversite Resmi Gazete aracılığı ile yapmış olduğu duyuruda alınacak adayların “2547 sayılı yükseköğretim kanunu” ile yükseköğretim kurulu başkanlığınca yayınlanan öğretim üyeliğine yükseltilme ve atanma yönetmeliği kapsamında, üniversitenin kendi “öğretim üyesi kadrolarına yükseltilme ve atanma yönergesi” şartlarını karşılayan adaylar arasından öğretim üyesi alacak.

Başvuruda bulunmak isteyen adayların, 657 sayılı devlet memurları kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

Adayların görevlendirileceği birimler ile unvanları ve aranan özel koşullar,

1-İslami ilimler fakültesi temel İslam bilimleri bölümü tefsir anabilim dalı profesör 1 tefsir bilim alanında doçent unvanını almış olup, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

2-İslami ilimler fakültesi temel İslam bilimleri bölümü Hadis anabilim dalı doçent 1 temel İslam bilimleri alanında doçent unvanını almış olup, hadis konusunda çalışmalar yapmış olmak.

3-Beden eğitimi ve spor yüksekokulu beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü beden eğitimi ve spor eğitimi anabilim dalı profesör 1 beden eğitimi ve spor yüksekokulu mezunu olup, psikososyal alanlarda çalışmalar yapmış olmak.

4-Beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü beden eğitimi ve spor eğitimi anabilim dalı doktor öğretim üyesi 1 beden eğitimi ve spor öğretmenliği lisans mezunu olup, ilgili alanda doktora yapmış olmak.

5-Sağlık yüksekokulu bölüm anabilim dalı unvan derece adet başvuru şartı beslenme ve diyetetik bölümü beslenme ve diyetetik anabilim dalı doktor öğretim üyesi 1 beslenme ve diyetetik bölümü lisans mezunu olup, ilgili alanda doktora yapmış olmak

6-Beslenme ve diyetetik bölümü beslenme ve diyetetik anabilim dalı doktor öğretim üyesi 1 beslenme ve diyetetik bölümü lisans mezunu olup, ilgili alanda doktora yapmış olmak.

7-Sosyal hizmetler bölümü sosyal hizmet anabilim dalı doktor öğretim üyesi 1 sosyal hizmetler bölümü, psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü veya psikoloji bölümü lisans mezunu olup, ilgili alanların birinde doktora yapmış olmak.

8-Sosyal hizmetler bölümü sosyal hizmet anabilim dalı doktor öğretim üyesi 1 sosyal hizmetler bölümü, psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü veya psikoloji bölümü lisans mezunu olup, ilgili alanların birinde doktora yapmış olmak.

Başvurular 17.Nisan. 2019 tarihinde başlayacak olup son başvuru tarihi 02.Mayıs.2019 perşembe günü mesai bitiminde kadardır.

Üniversitenin Yapmış olduğu duyuru metni ise şu şekildedir:

Üniversitemize aşağıda unvanı, derecesi ve nitelikleri belirtilen kadrolara; 2547 sayılı yükseköğretim kanununun ilgili maddeleri ile bu kanuna dayanılarak yükseköğretim kurulu başkanlığınca yayınlanan öğretim üyeliğine yükseltilme ve atanma yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, üniversitemiz öğretim üyesi kadrolarına yükseltilme ve atanma yönergesi kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı devlet memurları kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

BAŞVURU ŞARTLARI:

  • Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların istedikleri birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, doçentlik belgesinin onaylı örneğini, 2 adet fotoğrafını, Türkiye cumhuriyeti nüfus cüzdanının/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartının onaylı fotokopisini, bilimsel çalışma ile yayınlarını ve bu yayınlara yapılan atıfların listelerini, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde biten ve devam eden yüksek lisans ve doktora çalışmalarının listelerini içeren altı (6) takım dosyayı ekleyerek rektörlük personel dairesi başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

Adaylar, başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterecekler. Adayların, doçentlik unvanını aldıktan sonra en az beş yıl, açık bulunan profesörlük kadrosu ile ilgili bilim alanında çalışmış olduklarını belgelendirmeleri gerekmektedir.

  • Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların, başvurmak istedikleri birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, doçentlik belgesinin onaylı örneğini, 2 adet fotoğrafını, Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanının/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartının fotokopisini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini ve yönetimlerinde biten ve devam eden yüksek lisans ve doktora çalışmalarının listelerini içeren dört (4) takım dosyayı ekleyerek rektörlük personel daire başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
  • Doktor öğretim üyesi kadroları için başvuracak adayların, başvurmak istedikleri birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, doktora belgesinin onaylı örneğini, 2 adet fotoğrafını, Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanının/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartının fotokopisini, bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren dört (4) takım dosyayı ekleyerek, ilgili dekanlık veya müdürlüğe başvurmaları gerekmektedir.
  • Adayların; bilimsel çalışma ve yayınlarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde biten ve devam eden yüksek lisans ve doktora çalışmalarının listelerini içeren birer CD’yi dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.
  • Adayların; Bitlis eren üniversitesi öğretim üyesi kadrolarına yükseltilme ve atanma yönergesine www.beu.edu.tr adresinde bulunan mevzuat linkinden ulaşarak başvuracakları unvana ait formları eksiksiz doldurup, her sayfası imzalı olacak şekilde başvuru dosyasına eklemeleri zorunludur.
  • Doktor öğretim üyesi kadrolarına doçentler başvuramaz. Doktor öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adayların mecburi hizmet yükümlülüğünün bulunmadığına dair belgeyi müracaat sırasında ilgili birime vermeleri gerekmektedir.
  • Yabancı ülkelerde alınan diplomaların üniversitelerarası kurulca denkliğinin onaylandığına dair belgelerin onaylı suretinin müracaat dosyasına eklenmesi şarttır.
  • Başvurular şahsen veya posta yoluyla ilgili adreslere yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru ile ilgili detaylı bilgiler www.beu.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren en az 15 gündür.

 

Resim WikimediaImages tarafından Pixabay‘a yüklendi

Bir yorum bırakın