ÇAKRALAR

0

ÇAKRALAR

Çakra Sanskrit dilinde bir terimdir. Doğadaki enerjilerin fizik ve enerji bedenlerimize aktarılmasını sağlayan ve kendileri de enerji üreten güç merkezleridir. Organizmayı hem enerjik hem de biyolojik olarak etkilerler. Bu merkezlere, sürekli devinim halinde olduklarından Sanskritçede dönen tekerlek anlamına gelen Çakra adı verilmiştir. Kadınlarla erkeklerin çakraları farklı yönlerde dönerler. Çakralar dünyaya geldiğimizde aurada kayıtlı öz bilgilerimize göre oluşurlar, ölünce çözülüp auraya karışırlar. Çakralar hem fizyolojik hem de psikolojik işlev yaparlar. Fizyolojik olarak evrenden enerji alır, çoğaltır ve organlara dağıtırlar. Psikolojik olarak duygu ve düşüncelerin yaratılmasında etkili olurlar. Duygu ve düşüncelerden etkilenirler. Yapıları ruhsal olmasına rağmen bedensel etki gösterirler. Çakralar şuşum-na denilen ve aurada bulunan bir kanala bağlanırlar. Şuşumna omurga boyunca uzanır. Şuşumnanın dallarına Nadi denir. Nadiler sinir sistemi ile bağlantılıdırlar. Bebeklerin taç ve kök çakraları açıktır.   Hastalıklar çakra düzeyinde bir enerji engelinden oluşur. Çakralar insanlarda bedenin ortası boyunca uzanan dikey bir çizgi üzerinde vücudun ön ve arkasında yer alır.

Çakraların Temel İşlevleri

Evrensel enerjiyi alır, fizik ve enerji bedenlerinde kullanır. Evrensel enerji fizik bedeni etkilediği gibi psikolojik sorunlarımıza da yardımcı olur. Her çakra bir aura katmanını etkiler.

Kök çakra, Eterik bedeni Sakral çakra, Duygusal bedeni Solar Pleksus çakra, Zihinsel bedeni etkiler.

 

Kök Çakra

Omurganın altında bulunur. Kırmızı renk ile aktive olur. Bizi maddi dünyaya bağlar. Varlığı sürdürme çakrasıdır. Bu nedenle yaşamı sürdürme korkuları burada görülür. Bağlantılı olduğu organlar: Omurga kemikler, tırnaklar, dişler, bacaklar, kalın bağırsak, kan ve hücre üretimi. Bağlantılı olduğu hormon: Böbrek üstü bezlerinden salgılanan “Adrenalin ve Noradrenalin”.                                                     

Uyumlu çalıştığında: yaşamda güven içinde olunur. Dünyaya sevgi ile bağlanılır. Dünyayı ihtiyaçlarımızın karşılandığı güvenilir bir yer olarak algılar ve yaşam sevinci ile dolar.

Uyumsuz çalıştığında: hiddet, öfke, şiddet gibi savunma düzenekleri çok çalışır. Kişi dünyayı sömürülecek yer olarak görür. Kaybetme korkusuyla maddeye tutkuyla bağlanır.

Uyumlu çalışması için: reiki meditasyonu, kırmızı renk meditasyonu, monoton vurgulu müzik dinlenmesi tavsiye edilir.

Onaylama:

  1. Dünyanın ve toprağın enerjisi beni besliyor. Bana şifa veriyor.
  2. Bu dünya benim evim, tüm ihtiyaçlarım zamanında karşılanır.

Doğa: Toprağın üzerinde oturmak.

Sakral (sıvı) Çakra         

Göbeğin altında pubis kemiğinin üstündedir.  Turuncu renk ile aktive olur. Bağlantılı olduğu organlar cinsel organlar, böbrekler, mesane, kan, lenf, mide özsuyu, sperm. İlgili olduğu salgı bezleri: Testis, ovarium, hormonlar: Testesteron ve östrogen.

Uyumlu Çalıştığında: Uyumlu bir cinsel yaşam, toksinler vücuttan atılır, estetik anlayış artar, yaratıcılık gelişir, hayattan zevk alınır.

Uyumsuz Çalıştığında: Karşı cinse isteksizlik, kaba tutkular, şiddet.

Uyumlu Çalışması İçin: Reiki meditasyonu, turuncu renk meditasyonu, Re sesinden söylenen OU sesi, mehtapta su seyretmek tavsiye edilir.

Onaylama:

  1. Her dakika gerçekleşen mucizelerden mutlu oluyorum.
  2. Hayatımdan ve kendi bedenimde yaşamaktan zevk alıyorum.

Doğa: Sandal ağacı

 

 

Sarı renk ile aktive olur. Bağlantılı olduğu organlar: Mide, karaciğer, pankreas, sindirim sistemi, safra kesesi, sırtın alt kısmı.

 

Solar Pleksus Çakra

Göbeğimizin üstündedir. Başkaları ile ilişkilerimizi ayarladığımız, kişisel gücün ifade bulduğu, kendini koruma, kişisel otorite, başarı merkezidir. Sarı renk ile aktive olur. Bağlantılı olduğu organlar: Mide, karaciğer, pankreas, sindirim sistemi, safra kesesi, sırtın alt kısmı. Bağlantılı olduğu hormon: insülin.   Uyumlu Çalıştığında: Doğru yaşam tarzının oluşması, huzur, evren yasaları ile uyumlu olma, mantıklı düşünme, cömertlik.

Uyumsuz Çalıştığında: Aşırı hırs, rekabet, bunalım, kızgın olma, mide sindirim güçlüğü, yiyecek alerjisi diyabet, kas krampları, depresyon.

Uyumlu Çalışması İçin: Reiki renk meditasyonu, Mi den söylenen O sesi tavsiye edilir.

Doğa: Güneş, ayçiçeği tarlaları.

Onaylama: İnsanlarla iletişimim sağlıklı ve güzel.

3 düşük fiziksel ve duygusal merkezle, 3 yüksek zihinsel ve ruhsal merkezleri birleştirir.

 

Kalp Çakrası                                                                                                   

Kalbimizin bulunduğu yerdedir. Koşulsuz ruhsal sevginin, sevgi yolu ile bütünleşmenin merkezidir.

3 düşük fiziksel ve duygusal merkezle, 3 yüksek zihinsel ve ruhsal merkezleri birleştirir. Yüksek çakralarla bağlandığında İlahi sevginin farkına varılır. Kalp çakrası üçüncü gözün (alın çakrası) açılmasında et- kin rol oynar. Pembe ve yeşil renk ile aktive olur. Bedende ilişkili olduğu organlar: kalp, sırtın yukarı kısmı, göğüs, akciğerler, dolaşım sistemi, lenf sistemi, bağışıklık sistemi. Bedende ilişkili olduğu salgı bezi: Timus (bağışıklık sistemini kontrol eder)

Uyumlu Çalıştığında: Kalp ilahi varlıkla birleşme isteği ile dolar, bilgelik, hoşnutluk, yaratılmışlara sevgi, gerçek neşe, acıma ve sevecenlik duyguları yoğun yaşanır.

Uyumsuz Çalıştığında: Sevgiyi kabulden yoksunluk, sevgi karşılığında beğeni bekleme, kırılganlık.

Onaylama: İçimdeki sevgiyi sürekli genişletiyor, büyütüyorum. Sevmeyi seviyorum.

Uyumlu Çalışması İçin: Reiki ve renk meditasyonu.

Ses: Klasik müzik, ilahiler, Fa dan söylenen A sesi.

Doğa: Yeşil kırlar, orman, pembe renkli çiçekler.

Aroma: Gül kokusu.

Uyumlu Çalışması: Yaratıcılık ve kişilerle iletişim, beden dilini kullanma gelişmiştir. Duygular, düşünceler, bilgiler özgürce ifade edilir. Konuşma etkili ve müzikseldir. Kişi ön yargılardan arınmıştır

Boğaz Çakrası

Dış dünya ile ilişkilerimizi yönetir. Bedendeki ilişkili organlar: Boyun, boğaz, çene, kulaklar, ses telleri, soluk borusu, bronşlar, akciğerler, metabolizma. Bedende ilişkili olduğu salgı bezi: Tiroid ,

Hormon: Thyroxin

Uyumlu Çalışması: Yaratıcılık ve kişilerle iletişim, beden dilini kullanma gelişmiştir. Duygular, düşünceler, bilgiler özgürce ifade edilir. Konuşma etkili ve müzikseldir. Kişi ön yargılardan arınmıştır.

Uyumsuz Çalışması: Kişi duygularını zor yönetir. Dili kaba ve soğuk, mesafelidir. Zayıflığının görülmesine izin vermez. Ne pahasına olursa olsun güçlü görünmeye çalışır.

Uyumlu Çalışması İçin: Reiki ve renk meditasyonu.

Renk: Mavi

Ses: Sol den söylenen E sesi, newage türü müzik.

Aroma: Adaçayı, okaliptüs.

Doğa: mavi gökyüzü, gökyüzünün suda yansımasını izlemek.

Onaylama: Duygu ve düşüncelerimi ifade etmek bana mutluluk veriyor.

Alnımızın ortasında, iki kaşın arasındadır

Alın Çakrası ( 3. Göz)

Alnımızın ortasında, iki kaşın arasındadır. Bu çakranın özelliği affetme duygusu, buradan kaynak bulur. Eflatun rengi ile aktive olur. Yaratıcılığın yer aldığı merkezdir. Uzaktan şifada önemli yere sahiptir. Hafızamız, irademiz, duyular, dışarıyı algılayışımız ( duru görü, duru işiti ) merkezidir. Sonsuzluğun kapısıdır. Bedende ilişkili olduğu organlar: yüz, gözler, kulaklar, burun, beyin, beyincik, merkezi sinir sistemi. İlgili salgı bezi: Hipofiz. Bu bez bir orkestra şefi gibi diğer bezleri idare eder.

Uyumlu Çalışması: Sezgiler, duyular dışı idrak, bütünsel bakış açısı gelişir.

Uyumsuz Çalışması: Yaşam sadece akıl ve mantıklı düşünce ile belirlenir. Entelektüel kibir oluşabilir.

Uyumlu Çalışması İçin: Reiki ve renk meditasyonu.

Ses: La dan söylenen İ sesi, klasik batı müziği, özellikle Bach.

Doğa: Gece gökyüzünü izlemek.

Aroma: Nane, yasemin.

Onaylama: Kendimi ve herkesi affediyorum.

Uyumlu Çalışması: İlahi olanla bütünleşme arzusu. Uyumsuz Çalışması: Aşırı enerji, sürekli asabiyet, depresif hal, idrak edilmemiş bir güç. Yetersiz enerji, neşesiz olma hali. Onaylama: Tanrı’nın kutsal ışığı beni sarmakta, korumakta, yönlendirmekte.

Taç Çakra

İlahi varlık ile bağlantının kurulduğu çakradır. Bin yapraklı lotus çiçeği ile sembolize edilir. Başımızın üzerinde bulunur. Beyaz ışık (bazı kaynaklar eflatun) ile aktive olur. Bedende ilişkili olduğu organlar: Beyin. Bedende ilişkili olduğu salgı bezi: Epifiz

Uyumlu Çalışması: İlahi olanla bütünleşme arzusu.

Uyumsuz Çalışması: Aşırı enerji, sürekli asabiyet, depresif hal, idrak edilmemiş bir güç. Yetersiz enerji, neşesiz olma hali.

Onaylama: Tanrı’nın kutsal ışığı beni sarmakta, korumakta, yönlendirmekte

 

 

Resim Ben Johnson tarafından Pixabay‘a yüklendi

Bir yorum bırakın