Milli Sarayların Personel Alım Şartlarında Değişiklik Yapıldı

0

19 Nisan 2019 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan iki ayrı düzenlemeyle Milli Sarayların personel alımlarında Kamu Personeli Seçme Sınavına girme şartı kaldırıldı.

Milli Saraylara yapılan sözleşmeli personel alımları ile işçi alımları, yapılan değişiklikle KPPS kapsamı dışına çıkarıldı. Böylece sözleşmeli personel alımlarında iki yılda bir yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın başvurularda eleme aracı olarak kullanılması şartı kaldırılmış oldu.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar

Madde 1-  6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına tahsis edilmiş olan pozisyonlarda istihdam edilecek sözleşmeli personel, yukarıdaki hükümlere bağlı olmaksızın anılan Başkanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre çalıştırılır.”

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Madde 1 – 29/6/2009 tarihli ve 2009/15188 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

“g) Milli Saraylar İdaresi Başkanlığının işçi kadrosuna yapılacak alımlar,”

Madde 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

 

Resim KiraHundeDog tarafından Pixabay‘a yüklendi

Bir yorum bırakın