Yaş Sınırlaması Nedeniyle Boşalacak Noterler

0

Adalet Bakanlığı bugün Resmi Gazete üzeninden yaş sınırlaması nedeniyle boşalacak olan noterlerin listesini duyurdu,

Resmi Gazete aracılığı ile yapılan duyuruya göre 1’nci sınıf noterlerden Beyoğlu 23. Noterliği 14 Haziran 2019 tarihinde, Beşiktaş 25.Noterliği ise 23 Haziren 2019 tarihinde yaş sınırlaması nedeniyle boşalacak.

1512 sayılı Noterlik Kanunun 22’nci ve diğer ilgili maddelerine doğrultusunda birinci sınıf Noterlerden bu noterliklere atanmak isteyenlerin bir ay içinde Adalet Bakanlığının www.vatandas.uyap.gov.tr

İnternet adresinden başvuruda bulunması gerekiyor.

Başvuru elektronik ortamda yapılacak ve şahsen veya posta yolu ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

Bu noterliklere istekli olan adaylar başvuru kılavuzlarını , www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşabilir.

Kurum tarafından yapılan duyurunun tam metni yazının devamında

Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2018 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan noterliklerden birinci sınıf

Beyoğlu Yirmi üçüncü Noterliği 14.06.2019 tarihinde, Beşiktaş Yirmi beşinci Noterliği 23.06.2019

Tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF

NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde

Bakanlığımıza, www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli

elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi

sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul

edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr

adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân olunur.

SIRA NO:        NOTERLİĞİN ADI:                                                   2018 YILI GAYRİSAFİ GELİRLERİ

1-                    BEŞİKTAŞ YİRMİBEŞİNCİ NOTERLİĞİ                     3.452.764,73.-TL.

2-                    BEYOĞLU YİRMİÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ                   2.305.466,94.-TL.

 

Bir yorum bırakın