Ufuk Üniversitesi 6 Akademisyen Alımı

0

Ufuk Üniversitesi Rektörlüğü Resmi Gazete üzerinden yapmış olduğu duyuruda üniversitenin farklı birimlerinde görevlendirmek üzere 1 öğretim görevlisi, 3 profesör, 1 doçent, 1 Dr. Öğretim Görevlisi olmak üzere toplam 6 akademisyen alacağını açıkladı,

Ufuk Üniversitesi Rektörlüğü’nün yapmış olduğu duyuruya göre Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim dalında görevlendirilmek üzere alınacak olan 1 öğretim Görevlisi için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanacak. Aylık ve diğer sosyal haklar yönünden ise 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak atanacak.

Başvuruda bulunacak adayın Çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında uzmanlık belgesi olması ve yabancı dil sınavından en az 50 puanı olması gerekiyor.

Öğretim Elemanı kadrosuna başvuracak adaylar:

 • Birim/Bölüm belirtir bir dilekçe
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • 1 adet fotoğraf,
 • Özgeçmişleri,
 • Öğrenim belgeleri
 • Lisans Not Ortalamasını gösterir belge
 • ALES ve Yabancı Dil Belgelerinin fotokopileri

İle birlikte ilanın Resmi Gazetede yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta ile Rektörlük Personel Müdürlüğüne (Ufuk Üniversitesi Personel Müdürlüğü İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı No:129 PK: 06836 Gölbaşı/ANKARA adresine) teslim edilecektir.

Yapılacak ön değerlendirme 17 Mayıs 2019 tarihinde açıklanacak, 24 Mayıs 2019 tarihinde ilgili fakültede yazılı sınav sonucu 31 Mayıs 2019 tarihinde duyurulacak.

Ufuk Üniversitesi Rektörlüğü tarafından alınacağı duyurulan 3 profesör 1 doçent ve 1 Dr.öğretim üyesi ise 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmak İçin Gerekli İlkeler ve Başvuru Ölçütlerinde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı aranacak. Başvurusu kabul edilen adaylar aylık ve diğer sosyal haklar yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olacak.

Üniversite adayların görevlendirileceği birimleri, kadro ünvanları şu şekilde duyurdu

Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümü için 1 profesör, nükleer tıp 1 profesör, 1 doçent, 1 Dr. öğretim üyesi, Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku/Hukuk Tarihi bölümü 1 profesör olmak üzere toplam 5 öğretim üyesi alınacak.

Başvuruda bulunacak Öğretim Üyeleri:

 • Fakülte/Bölüm/Anabilim Dalını belirtir bir dilekçe
 • nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • 2 adet fotoğraf, özgeçmişleri
 • öğrenim durumlarını gösterir belgeleri
 • bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan (Profesör için 6 Takım , Doçent ve Dr.Öğretim Üyesi için 4 takım) dosyalarını

1-İlanın Resmi Gazetede yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlük Personel Müdürlüğüne teslim edilecek.

2-Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlana http://www.ufuk.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Başvuru ilanının tam metnini okumak için tıklayın.

 

 

 

 

 

 

Resim Alexas_Fotos tarafından Pixabay‘a yüklendi

Bir yorum bırakın