Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 4 Öğretim Üyesi Alımı

0

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü bağlı akademik birimlerinde görevlendirilmek üzere 4 öğretim Üyesi alacağını duyurdu. Üniversite, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulların yanı sıra 04.12.2018 tarihli Üniversite Senato kararı ve 27.12.2018 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurulu’nda kabul edilen ek koşulları sağlamak şartıyla bağlı akademik birimlerine öğretim üyesi alımı yapacak.

Başvuruda bulunacak adaylar ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten (22 Nisan 2019) itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere şahsen başvuracaklar, posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecek.

Üniversitenin, akademik personel alımı ile ilgili olarak yapmış olduğu başvuru şartları, başvuru süreci ve alım yapılacak kadro/unvanları gösteren ilamın tam metni yazının devamında.

 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

1 – Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulların yanı sıra 04.12.2018 tarihli Üniversite Senato kararı ve 27.12.2018 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurulu’nda kabul edilen ek koşulları sağlamak şartıyla öğretim üyesi alınacaktır.

2 – Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve başlıca araştırma eserini belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, yabancı dil başarı belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilmiş) ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi, Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri ek koşullarına uygunluk beyan formunu da ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

3 – Dr. Öğretim Üyesi kadrosu için adayların, başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını belirten başvuru dilekçesine özgeçmişini, 3 fotoğrafını, nüfus cüzdanı fotokopisi, doktora belgesini, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesini, yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi, Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri ek koşullarına uygunluk beyan formunu da ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına başvuru yapmaları gerekmektedir.

4 – Başvuruda bulunacak adayların ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri ile telefon numaralarının bildirilmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

5 – Profesör ve Doçent unvanı olanlar Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına başvuru yapamazlar.

6 – Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

7 – İlanımız sonucunda atanmaya hak kazanan adayların “Eğiticilerin Eğitimi” ile ilgili belgeye sahip olmaları gerekmektedir. Söz konusu belgesi olmayanların eğitime katılıp belge alıncaya kadar atamaları yapılmayacaktır.

8 – Başvuru adresi: (Profesör kadroları için)Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Esenboğa Merkez Külliyesi C Blok 1. kat Dumlupınar Mah. Çubuk-ANKARA

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI VE ALANI ÜNVANI DERECESİ ADET AÇIKLAMA
Hukuk Fakültesi Özel Hukuk İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Fesih Hukuku konusunda çalışmaları olmak ve İngilizce ders anlatma yetkinliğine ve tecrübesine sahip olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 1 Pediyatrik Hematoloji- Onkoloji uzmanı olmak, çocukluk çağı lösemileri ve talasemi ve komplikasyonları üzerinde çalışmaları olmak, hematopoetik kök hücre nakli konusunda deneyimli olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Profesör 1 1 İlioanal nastomozlarda mezenter uzatma teknikleri konusunda çalışması olmak
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Elektrik Tesisleri Profesör 1 1 Doçentliğini Elektrik-Elektronik Mühendisliği bilim alanından almış olmak, güç elektroniği devrelerinin kontrolü, güç katsayısı düzeltimi ve arı kolonisi algoritması alanlarında çalışmaları olmak.

Bir yorum bırakın