Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü 92 Akademik Personel Alacak

0

Kafkas Üniversitesi bağlı akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili hükümleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri, Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen devlet hizmetine girmede aranılan genel şartları karşılayan adaylar arasından 23 Profesör 27 Doçent ile 42 Doktor Öğretim Üyesi olmak üzere toplam 92 akademik personel alacağını resmi gazete aracılığı ile duyurdu.

Başvuru ilamın Resmi Gazete ’de yayımlanmasından (22 Nisan 2019) itibaren 15 gün boyunca yapılabilecek olup başvurular Profesör ve Doçent kadrosu için Rektörlük Personel Daire Başkanlığı’na, Doktor Öğretim Üyesi içinse ilgili akademik birimlere başvurmaları gerekmektedir

Yapılacak başvurunun kadro, unvan, başvuru şart ve süreçlerini içeren ilamın tam metni ise şu şekilde;

Kafkas Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili hükümleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri, Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

Not: 2547 sayılı Kanunun Ek 38. Maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

A- PROFESÖR BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuruda bulunacak adayların başvurdukları bölüm ve anabilim dalları ile telefon numaraları ve yazışma adreslerinin de belirtildiği dilekçelerine; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfasının Formlar bölümünde bulunan “Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin Profesörlüğe Atanmada Uygulanacak Puan Hesaplama” tablosunun bizzat aday tarafından doldurularak eklenmesi, özgeçmişini, Nüfus Cüzdan Örneğini, Personel Daire Başkanlığının web sayfasının Formlar kısmındaki Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu (açıktan veya naklen atanacaklar için), 2 adet fotoğrafını, askerlik durum belgesini, sabıkasızlık belgesini, mal bildirim beyannamesini (açıktan veya naklen atanacaklar için), daha önce kamuda çalışmışlığı varsa hizmet belgesini, lisans ve yüksek lisans diplomasını, Doktora başarı belgesi bilimsel yayınlarını, Doçentlik belgesini veya onaylı suretini kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora çalışmalarını veya yüksek lisans çalışmalarını kapsayan1 (Bir) takım fiziki olarak, 5 (Beş) takım(CD/DVD/USB)elektronik ortamda düzenlenmiş dosyaların eklenerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.

B- DOÇENT BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuruda bulunacak adayların başvurdukları bölüm ve anabilim dalları ile telefon numaraları ve yazışma adreslerinin de belirtildiği dilekçelerine; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfasının Formlar bölümünde bulunan “Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin Doçentliğe Atanmada Uygulanacak Puan Hesaplama” tablosunun bizzat aday tarafından doldurularak eklenmesi, özgeçmişini, nüfus cüzdan örneğini, Personel Daire Başkanlığının web sayfasının Formlar kısmındaki Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu (açıktan veya naklen atanacaklar için), 2 adet fotoğrafını, askerlik durum belgesini, sabıkasızlık belgesini, mal bildirim beyannamesini (açıktan veya naklen atanacaklar için), daha önce kamuda çalışmışlığı varsa hizmet belgesini, lisans ve yüksek lisans diplomasını, Doktora başarı belgesini, Doçentlik belgesini veya onaylı suretini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan1 (Bir) takım fiziki olarak, 3 (Üç) takım(CD/DVD/USB) elektronik ortamda düzenlenmiş dosyaların eklenerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

C- DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuruda bulunacak adayların başvurdukları bölüm ve anabilim dalları ile telefon numaraları ve yazışma adreslerinin de belirtildiği dilekçelerine; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfasının Formlar bölümünde bulunan “Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin Doktor Öğretim Üyeliğine Açıktan Atanma veya Naklen Atanmada Uygulanacak Puan Hesaplama” tablosunun bizzat aday tarafından doldurularak

eklenmesi, özgeçmişini, nüfus cüzdan örneğini, Personel Daire Başkanlığının web sayfasının Formlar kısmındaki Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu (açıktan veya naklen atanacaklar için), 2 adet fotoğrafını, askerlik durum belgesini, sabıkasızlık belgesini, mal bildirim beyannamesini (açıktan veya naklen atanacaklar için), daha önce kamuda çalışmışlığı varsa hizmet belgesini, lisans ve yüksek lisans diplomasını, Doktora başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (Bir) takım fiziki olarak, 3 (Üç) takım(CD/DVD/USB)elektronik ortamda düzenlenmiş dosyaların eklenerek ilgili akademik birimlere başvurmaları gerekmektedir.

– Tüm başvurular, gazete ilanını takiben 15 gün içerisinde şahsen veya posta ile yapılabilecektir. Ancak postadaki gecikmelerden ve süresi içerisinde yapılmayan başvurulardan kurumumuz sorumlu olmayacaktır. Başvurular mesai gün ve saatleri içerisinde alınacaktır.

– Profesörlüğe başvuracak adaylar yayınları arasında başlıca araştırma eserini bilimsel dosya içerisine koyacakları bir dilekçe ile ayrıca belirteceklerdir.

– Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.

BİRİMİ ANABİLİM DALI/ PROGRAM ÜNVANI ADEDİ DER AÇIKLAMA
Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Profesör 1 1 Eğitim Psikolojisi alanında Doçentliğini almış olmak, dikkat eksikliği ve hiperaktivite konusunda çalışmış olmak
Eğitim Fakültesi Eğitim Yönetimi

Anabilim Dalı

Profesör 1 1 İlgili alanda Doçentliğini almış olmak ve Eğitim Yönetiminde Değerler ve Örgütsel Kimlik konusunda çalışmalar yapmış olmak
Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim

Dalı

Profesör 1 1 İlgili alanda Doçentliğini almış almak
Tıp Fakültesi İç Hastalıkları

Anabilim Dalı

Profesör 1 1 İlgili alanda Doçentliğini almış almak
Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim

Dalı

Profesör 1 1 İlgili alanda Doçentliğini almış almak
Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve

Rehabilitasyon

Anabilim Dalı

Profesör 2 1 İlgili alanda Doçentliğini almış almak
Tıp Fakültesi Dermatoloji

Anabilim Dalı

Profesör 1 1 İlgili alanda Doçentliğini almış almak
Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve

Hastalıkları Anabilim

Dalı

Profesör 1 1 İlgili alanda Doçentliğini almış almak
Tıp Fakültesi Enfeksiyon

Hastalıkları

Anabilim Dalı

Profesör 1 1 İlgili alanda Doçentliğini almış almak
Tıp Fakültesi Nükleer Tıp

Anabilim Dalı

Profesör 1 1 İlgili alanda Doçentliğini almış almak
Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi

Anabilim Dalı

Profesör 1 1 İlgili alanda Doçentliğini almış almak  
Tıp Fakültesi Genel Cerrahi

Anabilim Dalı

Profesör 1 1 İlgili alanda Doçentliğini almış almak  
Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve

Doğum

Anabilim Dalı

Profesör 1 1 İlgili alanda Doçentliğini almış almak  
Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir

Cerrahisi

Anabilim Dalı

Profesör 1 1 İlgili alanda Doçentliğini almış almak  
Tıp Fakültesi Anestezi ve

Reanimasyon

Anabilim Dalı

Profesör 1 1 İlgili alanda Doçentliğini almış almak  
Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji

Anabilim Dalı

Profesör 1 1 İlgili alanda Doçentliğini almış almak  
Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi

Anabilim Dalı

Profesör 1 1 İlgili alanda Doçentliğini almış almak  
Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif

ve Estetik Cerrahisi

Anabilim Dalı

Profesör 1 1 İlgili alanda Doçentliğini almış almak  
Tıp Fakültesi Üroloji

Anabilim Dalı

Profesör 1 1 İlgili alanda Doçentliğini almış almak  
Tıp Fakültesi Biyofizik

Anabilim Dalı

Profesör 1 1 İlgili alanda Doçentliğini almış almak  
Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi

Anabilim Dalı

Profesör 1 1 İlgili alanda Doçentliğini almış almak  
Kars Meslek

Yüksekokulu

Laboratuvar

Teknolojisi Programı

Profesör 1 1 Analitik Kimya Anabilim Dalında Doçentliğini almış olmak. Biyokütle enerji üretimi ve antioksidanlar aktivite konusunda

çalışmış olmak

 
Fen-Edebiyat

Fakültesi

Klasik Arkeoloji

Anabilim Dalı

Doçent 1 1 Klasik Arkeoloji Anabilim Dalında Doçentliğini almış olmak  
Fen-Edebiyat

Fakültesi

Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Doçent 1 1 Çağdaş Arap kadın anlatılarında kadının kimlik arayışı alanında çalışmış olmak  
Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler

Eğitimi Anabilim Dalı

Doçent 1 1 Ermeni sorunu ile ilgili ortaokul öğrencilerinin bilgi düzeyleri üzerine karşılaştırılmalı bir araştırma ile doktora derecesi almış olmak.  
Sağlık Bilimleri

Fakültesi

Ebelik Anabilim Dalı Doçent 1 1 Doğum ve Kadın hastalıkları hemşireliğinde Doçentliğini almış olmak  
Sağlık Bilimleri

Fakültesi

Psikiyatri Hemşireliği

Anabilim Dalı

Doçent 1 1 Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalında

Doçentliğini almış olmak

 
ktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Anabilim Dalı Doçent 1 1 Finans alanında Doçentliğini almış olmak ve Kobilerde Finansal Performans üzerine çalışmış olmak  
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İktisat ve İktisadi Gelişme Anabilim Dalı Doçent 1 1 İlgili alanda Doçentliğini almış olmak, Bölgesel kalkınma ve göç üzerine çalışmış olmak  
Tıp Fakültesi Halk Sağlığı

Anabilim Dalı

Doçent 1 1 İlgili alanda Doçentliğini almış olmak  
Tıp Fakültesi Nöroloji

Anabilim Dalı

Doçent 1 1 İlgili alanda Doçentliğini almış olmak  
Tıp Fakültesi Kardiyoloji

Anabilim Dalı

Doçent 2 1 İlgili alanda Doçentliğini almış olmak  
Tıp Fakültesi Acil Tıp

Anabilim Dalı

Doçent 1 1 İlgili alanda Doçentliğini almış olmak  
Tıp Fakültesi Radyoloji

Anabilim Dalı

Doçent 1 1 İlgili alanda Doçentliğini almış olmak  
Tıp Fakültesi Dermatoloji

Anabilim Dalı

Doçent 1 1 İlgili alanda Doçentliğini almış olmak  
Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve

Hastalıkları

Anabilim Dalı

Doçent 1 1 İlgili alanda Doçentliğini almış olmak  
Tıp Fakültesi Genel Cerrahi

Anabilim Dalı

Doçent 2 1 İlgili alanda Doçentliğini almış olmak  
Tıp Fakültesi Kalp ve Damar

Cerrahisi

Anabilim Dalı

Doçent 1 1 İlgili alanda Doçentliğini almış olmak  
Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve

Doğum

Anabilim Dalı

Doçent 1 1 İlgili alanda Doçentliğini almış olmak  
Tıp Fakültesi Anestezi ve

Reanimasyon

Anabilim Dalı

Doçent 1 1 İlgili alanda Doçentliğini almış olmak  
Tıp Fakültesi Ortopedi ve

Travmatoloji

Anabilim Dalı

Doçent 1 1 İlgili alanda Doçentliğini almış olmak  
Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya

Anabilim Dalı

Doçent 1 1 Farmasötik Biyokimya alanında çalışmış olmak  
Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya

Anabilim Dalı

Doçent 1 1 Sağlık Bilimleri Biyokimya alanında Doktora yapmış olmak ve Sağlık bilimlerinde Doçentliğini almış olmak  
Tıp Fakültesi Fizyoloji

Anabilim Dalı

Doçent 1 1 Nörofizyolojisi, Egzerzis fizyolojisi, Stereoloji ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.  
Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji

Anabilim Dalı

Doçent 1 1 İlgili alanda Doçentliğini almış olmak  
Sarıkamış

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Hareket ve Antrenman Bilimleri Anabilim Dalı Doçent 1 1 Alanında Doçentliğini almış olmak  
Kars Meslek

Yüksekokulu

Laborant ve Veteriner

Sağlık Programı

Doçent 1 1 Veteriner İç Hastalıkları

alanında Doçentliğini almış olmak.

 
Fen-Edebiyat

Fakültesi

Gürcü Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 1 3 Gürcü Harfli Türkçe Metinler üzerine çalışmış olmak  
Fen-Edebiyat

Fakültesi

Gürcü Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 1 3 XX Yüzyil Türk Gürcü Edebi İlişkileri ve Ahmet Mithat Efendi üzerinde çalışmış olmak  
Güzel Sanatlar

Fakültesi

Resim Anasanat Dalı Doktor Öğretim Üyesi 1 3 Resim Alanında Sanatta Yeterlilik yapmış olmak, Sanat ve ororite alanında çalışmış olmak  
Mühendislik- Mimarlık Fakültesi Gıda Teknolojisi

Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi 1 3 Supramoleküler Kimya Kemosensor Uygulamaları üzerine Doktora yapmış olmak  
Sağlık Bilimleri

Fakültesi

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 1 3 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında Doktora yapmış olup kolonoskopi uygulanan hastalar üzerinde çalışmış olmak  
Sağlık Bilimleri

Fakültesi

Halk Sağlığı

Hemşireliği

Anabilim Dalı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1 3 Halk Sağlığı Hemşireliği

Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak

 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet

Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi 1 3 Sosyoloji alanında

Doktora yapmış olmak, Kent ve afet sosyolojisi üzerine çalışmış olmak.

 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 1 3 Siyaset Bilimi alanında

Doktora yapmış olmak, Çağdaş Fransız Siyaset Felsefesi ve Egemenlik üzerine çalışmış olmak

 
Tıp Fakültesi Halk Sağlığı

Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi 1 3 İlgili alanda uzmanlığını almış olmak  
Tıp Fakültesi Nöroloji

Anabilim Dalı

Doktor

Öğretim

Üyesi

2 3 İlgili alanda uzmanlığını almış olmak  
Tıp Fakültesi Kardiyoloji

Anabilim Dalı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1 3 İlgili alanda uzmanlığını almış olmak  
Tıp Fakültesi Acil Tıp

Anabilim Dalı

Doktor

Öğretim

Üyesi

2 2 İlgili alanda uzmanlığını almış olmak  
Tıp Fakültesi İç Hastalıkları

Anabilim Dalı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1 2 Endokrinoloji alanında yandal uzmanı olmak.  
Tıp Fakültesi İç Hastalıkları

Anabilim Dalı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1 2 Gastroloji alanında yandal uzmanı olmak.  
Tıp Fakültesi İç Hastalıkları

Anabilim Dalı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1 2 Medikal onkoloji alanında yandal uzmanı olmak.  
Tıp Fakültesi Radyoloji

Anabilim Dalı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1 1 İlgili alanda uzmanlığını almış olmak  
Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve

Rehabilitasyon

Anabilim Dalı

Doktor

Öğretim

Üyesi

2 1 İlgili alanda uzmanlığını almış olmak  
Tıp Fakültesi Aile Hekimliği

Anabilim Dalı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1 2 İlgili alanda uzmanlığını almış olmak  
Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları

Anabilim Dalı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1 5 İlgili alanda uzmanlığını almış olmak  
Tıp Fakültesi Dermatoloji

Anabilim Dalı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1 1 İlgili alanda uzmanlığını almış olmak  
Tıp Fakültesi Enfeksiyon

Hastalıkları

Anabilim Dalı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1 1 İlgili alanda uzmanlığını almış olmak  
Tıp Fakültesi Nükleer Tıp

Anabilim Dalı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1 1 İlgili alanda uzmanlığını almış olmak  
Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi

Anabilim Dalı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1 1 İlgili alanda uzmanlığını almış olmak  
Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik

Anabilim Dalı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1 1 İlgili alanda uzmanlığını almış olmak  
Tıp Fakültesi Genel Cerrahi

Anabilim Dalı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1 1 İlgili alanda uzmanlığını almış olmak  
Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve

Doğum Anabilim Dalı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1 3 Jinekolojik onkoloji alanında yandal uzmanı olmak.  
Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir

Cerrahisi Anabilim Dalı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1 1 İlgili alanda uzmanlığını almış olmak  
Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz

Hastalıkları Anabilim Dalı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1 1 İlgili alanda uzmanlığını almış olmak  
Tıp Fakültesi Anestezi ve

Reanimayon

Anabilim Dalı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1 1 İlgili alanda uzmanlığını almış olmak  
Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji

Anabilim Dalı

Doktor

Öğretim

Üyesi

2 1 İlgili alanda uzmanlığını almış olmak  
Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi

Anabilim Dalı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1 1 İlgili alanda uzmanlığını almış olmak  
Tıp Fakültesi Üroloji

Anabilim Dalı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1 1 İlgili alanda uzmanlığını almış olmak  
Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi

Anabilim Dalı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1 1 İlgili alanda uzmanlığını almış olmak  
Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya

Anabilim Dalı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1 1 Sıçan meme kanserinde Nar extresi ve Tangeretin çalışmış olmak  
Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya

Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi 1 1 İnsan CAVII enzim geninin E. coli’de klonlanması, Ekspresyonu rekombinant enziminin saflaştırılması ve karakterizasyonu konusunda çalışmış olmak.  
Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji

Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Tıbbi mikrobiyoloji uzmanı olmak veya Tıp Fakültesinde ilgili alanda doktora yapmış olmak.  
Sarıkamış

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak  
Sarıkamış

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Spor Yönetimi Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak  

İlana gitmek için tıklayın.

 

Bir yorum bırakın