Bir Kurum Tarih Oluyor

0

Milyonlarca memurun sıklıkla takip ettiği ve kamuya alınacak memur kadro sayısında önemli bir yere sahip olan Devlet Personel Başkanlığı tarih oluyor.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıl çıkarılan Cumhurbaşkanlığı Kararnameleriyle bazı kurumların kapatılması öngörülmüştü. Kapatılması öngörülen ve çoğu zaman kamuda yaşanan fikir ayrılıklarında çözüm adresi olarak bilinen Devlet Personel Başkanlığı 2 Temmuz 2018 yılında yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince bu yılın Temmuz ayında kapanıyor.

2 Temmuz 2018 Tarihli 703 Sayılı Karaname’nin 3.Maddesi

“Devlet Personel Başkanlığı’na verilen görevler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl süreyle anılan başkanlık tarafından yürütülmeye devam olunur. Bu sürenin bitiminde başkanlık kapanmış sayılır. Başkanlık birimlerinin personel, taşınır ve taşınmazlar ve diğer ilgili hususlar bakımından Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığına devri, Cumhurbaşkanınca belirlenen makam tarafından yürütülür”  ibaresine yer verilmişti.

Devlet Personel Başkanlığı Ne Zaman Kuruldu ve Görevleri Nelerdir?

Devlet Personel Başkanlığı o zaman ki ismiyle Devlet Personel Dairesi 17.12.1960 tarihinde 160 Sayılı Kanunla Başbakanlığa bağlı bir kurum olarak kurulmuş, 1984 yılında Devlet Personel Dairesi yeniden yapılan düzenlemeyle Devlet Personel Başkanlığı adını almıştır.

3,1 milyon kamu personelinin tüm süreçlerinden sorumlu olan Devlet Personel Başkanlığı kamu kurum ve kuruluşlarının kaldırılması, özelleştirilmesi veya bazı kadroların iptal edilmeleri durumunda açığa çıkan personelin diğer kamu kurumlarına atanması işlemlerinde söz sahibi olan kurum aynı zamanda merkezi sınav usulü olan Kpss ile ilgili olarak kurumların personel taleplerinin değerlendirerek gerekli kadroların kurumlara tahsisi hususunda önemli bir görev üstlenmektedir.

Bununla birlikte kamu kurumlarında özellikle izin ve rapor konularında yaşanan bazı ihtilaflarda kurumun vermiş olduğu karar ve görüşler ortaya çıkan anlaşmazlıkların çözümü noktasında önemli bir yere sahiptir.

Bir yorum bırakın