İsimlerin Karakterimiz Üzerindeki Etkisi

0

Yıllardır süregelen ve insanlar arasında her zaman tartışma konusu olmuş alanlardan birisi de isimlerin karakterlerimiz üzerinde etkisinin olup olmadığı sorusudur.

Doğduğumuz andan öleceğimiz güne kadar bizden ayrılmayacak bir parça olan isimlerin karakter üzerinde etkileri yadsınamaz. Çoğu zaman anne ve babaların geçmişten bu yana kurdukları zihinlerinde saklı tuttukları bazı isimleri çocuklarına vermeleri her zaman olumlu sonuçlar doğurmayabilir. Adını beğenmeyen ve arkadaşları arasında dalga konusu olabilen bazı isimler ile sert anlamı olan ve biraz da asabiyet belirtisi olan bazı isimler kişilik üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir.

İsimler Karaktere Nasıl Etki Eder

Çocuklara verilen bir isim gözünü budaktan sakınmayan bir anlam ifade ediyorsa, çocuğun çevresinde bulunan insanların “senin adın bu, o yüzden ismin gibi davran” türünden sözleri çocukların ismine uygun rolleri ve davranışları benimsemesine yol açar. Bu durum o küçük bireylerin toplumda kendilerini böyle tanımlayarak ve kanıtlayarak karakterini çevresine benimsetme aşamasına girmesini sağlar.

Verilen örneklerden devam edecek olursak, bir çocuğun ismi yüceltilen ve saygı duyulan bir anlama geliyorsa o çocuğun ailesi ve diğer yakınları çocukları adının ağırlığını taşımaya davet edebilir. Böyle bir durumda o çocuk ağırbaşlı ya da lider ruhlu bir birey olarak kendisini tanımlayabilmektedir.

İsimlerin çocuklar üzerindeki etkileri sadece olumsuz algılanmamalıdır. Bir üst satırda değinildiği üzere bazı isimler ve o isimlerin anlamları çocuklara farkındalık yaratan güzel özellikler de kazandırabilmektedir.

Kız ve Erkek İsimleri

Çocuklarımıza isim verirken cinsiyetine göre net isimler vermek, hem erkek hem de kızlar için kullanılan unisex isimlere göre nispeten daha iyidir. Çünkü bir sosyal grupta kızlara yönelik olarak yerleşmiş bir ismin erkeklere verilmesi ya da bunun tam tersi olması çocuklarımızda kimlik bunalımı yaşanmasının önünü açabilmektedir. Aynı zamanda bu tür isimler çocukların sosyal çevresinde alay konusu olması açısından öz güvenlerini kırıcı unsurları da barındırmaktadır.

 

 

Resim 4144132 tarafından Pixabay‘a yüklendi

Bir yorum bırakın