Karabük Üniversitesi 39 Akademik Personel Alacak

0

Karabük Üniversitesi Rektörlüğü’nün Resmi Gazete üzerinden vermiş olduğu ilana göre üniversite 2547 sayılı yasa ve kendi yönergesi uyarınca 39 akademik personel alacağını duyurdu.

Üniversitenin yaptığı duyuruya göre değişik birimlerinde görevlendirmek üzere profesör, doçent ve Dr. Öğretim üyesi kadrolarında toplamda 39 akademisyen alacak.

Başvuracak profesör ve doçent adaylarının şahsen veya posta yoluyla Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Meslek Yüksekokullarını için başvuruda bulunacak Doktor Öğretim Üyesi adaylarının Üniversitenin Personel Daire Başkanlığına, diğer Doktor Öğretim Üyesi adaylarının ise ilgili birime başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru tarihi ilanın yayına girdiği tarihten itibaren (27.04.2019) 15 gün olarak açıklandı.

Üniversitenin işin niteliği, başvuru koşulları, kadro ve diğer şartları ilan ettiği açıklaması şu şekilde:

Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile “Karabük Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Esasları Yönergesi” hükümlerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

A- PROFESÖR BAŞVURU ŞARTLARI

 1. Başvuru Formu
 2. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 adet)
 3. Karabük Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Esaslarının “Profesör Kadrosuna Başvurabilmek İçin Gerekli Asgari Koşullar” tablosunun bizzat aday tarafından çalışmalarının tabloya detaylı bir şekilde doldurularak 1 adet çıktı halinde dilekçesine eklenmesi, gerekmektedir. jüri üyelerine gönderilecek dosyalarda da imzalı şekilde bu belgelerin konulması gerekmektedir.
 4. Başvuru formunun ekine; 6 (altı) adet fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ile doçentlik belgesi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, adli sicil belgesi, özgeçmiş ve eserler listesi, varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, hizmet belgesi ile bilimsel eserlerinden oluşan dosyanın 1 (bir) nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere 6 (altı) nüshasını elektronik ortamda (flash bellek) şahsen veya posta yolu ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

B- DOÇENT BAŞVURU ŞARTLARI

 1. Başvuru Formu
 2. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 adet)
 3. Karabük Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Esaslarının “Doçentlik Kadrosuna Başvurabilmek İçin Gerekli Asgari Koşullar” tablosunun bizzat aday tarafından çalışmalarının tabloya detaylı bir şekilde doldurularak 1 adet çıktı halinde dilekçesine eklenmesi, gerekmektedir. jüri üyelerine gönderilecek dosyalarda da imzalı şekilde bu belgelerin konulması gerekmektedir.
 4. Başvuru formunun ekine; 6 (altı) adet fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ile doçentlik belgesi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, adli sicil belgesi, özgeçmiş ve eserler listesi, varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, hizmet belgesi ile bilimsel eserlerinden oluşan dosyanın 1 (bir) nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere 4 (dört) nüshasını elektronik ortamda (flash bellek) şahsen veya posta yolu ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

C- DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞVURU ŞARTLARI

 1. Başvuru Formu
 2. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 adet)
 3. Karabük Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Esaslarının “Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Başvurabilmek İçin Gerekli Asgari Koşullar” tablosunun bizzat aday tarafından çalışmalarının tabloya detaylı bir şekilde doldurularak 1 adet çıktı halinde dilekçesine eklenmesi, gerekmektedir. jüri üyelerine gönderilecek dosyalarda da imzalı şekilde bu belgelerin konulması gerekmektedir.

4.Başvuru formunun ekine; 6 (altı) adet fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ile doçentlik belgesi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, adli sicil belgesi, özgeçmiş ve eserler listesi, varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, hizmet belgesi ile bilimsel eserlerinden oluşan dosyanın 1 (bir) nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere 4 (dört) nüshasını elektronik ortamda (flash bellek) şahsen veya posta yolu ile Meslek Yüksekokullarına alınacak Doktor Öğretim Üyesi adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, diğer Doktor Öğretim Üyesi adaylarının ise ilgili birime başvurmaları gerekmektedir

NOT:

– 1,2 ve 3. maddelerdeki belgeler Karabük Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının internet sitesindeki Formlar bölümünde veya Duyurular kısmından temin edilebilir.

– Yabancı ülkelerden alınan diploma ve doktora belgelerinin Yükseköğretim Kurulu ve/veya Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylı olması şarttır.

– Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

– İlanda belirtilen koşulları taşımayan ve başvuru süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

– Adaylar en fazla bir kadroya başvuru yapabilirler.

İlanın tam metni için linki tıklayın.    karabük üniversites 39 akademik personel ilanı

Bir yorum bırakın