Çalışanlara Hamilelik ve Doğum Hallerinde Sağlanan Haklar Nelerdir?

0

Kadın işçilerin hamilelik ve doğuma ilişkin iş kanunundan kaynaklanan hakları vardır. Bu konu 4857 sayılı İş Kanunu’nun 74. Maddesinde düzenlenmiştir.

-Kadın işçilerin doğumdan önce  8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta çalışmaması gerekmektedir.

-Çoğul gebeliklerde doğum öncesi izin süresi 10 hafta olarak dikkate alınır.

-Bazı koşullarda doğum öncesi iznin bir kısmı da doğum sonrasına aktarılabilmektedir. Şöyleki; İşçinin isteğine ve doktor raporuna dayalı olması koşulu ile doğuma 3 hafta kalana kadar çalışmaya devam edilebilmekte, bu durumda doğum öncesi kullanılmayan izin süresi doğum sonrasına aktarılabilmektedir.

-Ayrıca çalışan kadının ücretsiz izin hakkı da vardır. Doğum sonrası analık hali izninin bitiminden itibaren çocuğunun bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla ve çocuğun hayatta olması kaydıyla kadın işçiye isteği halinde birinci doğumda 60 gün, ikinci doğumda 120 gün, sonraki doğumlarda ise 180 gün süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilir. Çoğul doğum halinde ise bu sürelere 30 ar gün eklenir. Bu tercih edilmezse 6 aya kadar ücretsiz izin talep edilebilir.

-Ayrıca çalışan annenin süt izni hakkı vardır. İzin bitiminde işe başlayan işçiye çocuk bir yaşına gelinceye kadar günde 1,5 saatlik süt izni verilmesi gerekir.

-74. Maddede belirtilen izinlerin bitiminden sonra mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar bu maddeye göre annne-babadan biri kısmi süreli çalışma talebinde bulunabilir. Bu talep işveren tarafından karşılanır. Bu durum işten çıkarma/iş akdi feshi için geçerli bir sebep sayılmaz. Kısmi süreli çalışmaya başlayan işçi, aynı çocuk için bir daha bu haktan faydalanmamak üzere tam zamanlı çalışmaya dönebilir. Bu haktan faydalanmak veya tam zamanlı çalışmaya geri dönmek isteyen işçi işverene bunu en az bir ay önceden yazılı olarak bildirir.

-Kısmi süreli çalışma talebinde bulunabilmek için anne-babanın ikisinin de çalışıyor olması gerekir. Ebeveynlerden birinin çalışmaması halinde, çalışan eş kısmi süreli çalışma talebinde bulunamaz.

-Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferiden evlat edinenler de çocuğun fiilen kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren bu haktan faydalanır.

 Eşi Doğum Yapan İşçiye Kaç Gün İzin Verilmesi Gerekir?

İş Kanununa göre eşi doğum yapan işçinin de izin kullanma hakkı vardır. 4857 sayılı İş Kanununun Ek 2. Maddesine göre işçiye, evlenmesi veya evlat edinmesi ya da anne veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü halinde ise 5 gün ücretli izin verilir.

Hamilelik veya Doğum Nedeniyle İşten Ayrılan İşçi Kıdem Tazminatına Hak Kazanır mı?

İşten kendi isteğiyle ayrılan (istifa eden) işçinin, herhangi bir tazminat hakkı oluşmamaktadır. Hamilelik veya doğum nedenine dayalı işten ayrılmalar bu kapsamda değerlendirildiğinden, bu nedenlerle işten ayrılan işçiler için kıdem tazminatı hakkı doğmamaktadır.

Bir yorum bırakın