Tevkifat Oranları Resmi Gazete ’de Yayımlandı

0

Tevkifat Oranları Hakkındaki 1015 Sayılı Karar 1 Mayıs 2019 Tarihli ve 30761 Sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1015)1 Mayıs 2019 Tarihli ve 30761 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yayımlanan karar doğrultusunda 22 Temmuz 2006 tarihli ve 2066/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1’inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ”2) Mevduat faizlerinden; vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %15, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %12, 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %10, enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0” şeklinde değiştirilmiştir.

Karar Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?

Bu arar yayımı tarihinden itibaren açılan vadeli hesaplara ödenecek faizler için uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Ayrıca bu karar dışında 6 aya kadar vadeli hesaplarda yüzde 15, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 12, 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda ise yüzde 10 olarak stopaj uygulamasına devam edilecek.

 

 

 

 

Bir yorum bırakın