Türkiye Adalet Akademisi kuruldu

0

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından duyurulan Türkiye Adalet Akademisi bugün Resmi Gazete‘ de yayımlanan 34 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kuruldu.

Resmi Gazete ’de yayımlanan kararnamede kuruluş görev ve yetkileri belirtilen Türkiye Adalet Akademisi, kamu tüzel kişiliğine haiz, bilimsel, idari ve mali özerkliği olan özel bütçeli bir kurum olacak.

Adalet Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan akademinin merkezi Ankara’da olacak.

Akademi Başkanlık ve Danışma Kurulundan oluşacak ayrıca uzmanlık esasına göre eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama birimleri oluşturulabilecek.

Akademi hakim, savcılar ile hakim ve savcı adayları, noterler ve avukatlar ile uygun görülen diğer kişilere eğitim programları hazırlayacak, hukuk ve adalet alanında uzmanlık ve sertifika programları, kurs seminer sempozyum gibi etkinlikler düzenleyebilecek, ilgi alanına giren konularda yurt içi ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilecek.

Akademi Adalet Bakanlığı’na bağlı olarak çalışacak ve merkezi Ankara’da olacak.

Akademi bünyesinde oluşturulan Başkanlık, Akademiyi yönetecek Akademi Başkanı ile en fazla 4 daire başkanlığından ve yeteri kadar tetkik hakimi ile idari personelden oluşacak.

Danışma kurulu ise Bakanın görevlendirdiği bakan yardımcısı başkanlığında yine bakan tarafından seçilen 3 kişi ile Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından seçilen 6 kişi, Yükseköğretim kurulu tarafından seçilen 1 kişi, Yargıtay üyeleri arasından seçilen 3 kişi, Danıştay üyeleri arasından seçilen 2 kişiden oluşturulacak.

Akademi’ye ,1 Başkan, 3 daire başkanı,30 tetkik hakimi ve 108 farklı kadro ile 40 sürekli işçi kadrosu tahsis edildi.

Akademinin gelirleri ise genel bütçeden yapılacak hazine yardımları, bağış ve vasiyetler, akademi tarafından yapılacak eğitim, öğretim ve diğer hizmetlerden elde edilecek gelirler, yayın gelirleri, akademiye ait taşınır veya taşınmaz malların gelirleri ve bütün bu gelirlerin nemalarından elde edilen gelirlerden sağlanacak.

Akademinin denetimi ise adalet müfettişlerince yapılacak.

Kararnamenin  tam metni için tıklayın.

 

 

 

 

 

 

 

Bir yorum bırakın