Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ da Değişiklik

0

Resmi Gazete’ de yayımlanan Cumhurbaşkanı’nın 1024 sayılı kararı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (B) fıkrası gereğince “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar” yürürlüğe konulmuştur.

Buna göre 6.6.1978 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esasların ek 2 nci maddesinin 12 nci fıkrası daha önce;

“Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünde bu Esaslar kapsamında istihdam edilmek üzere alınacak yeraltı maden uzmanı unvanlı sözleşmeli personel, yukarıdaki hükümlere bağlı olmaksızın anılan Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre çalıştırılabilir.” Şeklinde iken

Yeni yayımlanan 1024 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile

“Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünde bu esaslar kapsamında istihdam edilmek üzere alınacak maden haritacılığı uzmanı, yeraltı maden uzmanı ve yerüstü maden uzmanı unvanlı sözleşmeli personel, yukarıdaki hükümlere bağlı olmaksızın Genel Müdürlükçe belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre çalıştırılabilir.” Şeklinde değiştirilmiştir.

Aynı esasların eki (4) sayılı cetvelin “A-Sözleşmeli Personel Pozisyon Unvanları İle Asgari Nitelikleri Gösterir Cetvel” bölümüne,

Maden Haritacılığı Uzmanı: Mühendislik Fakültelerinin, Harita ve Kadastro Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak ve en az bir yıl iş tecrübesine sahip olmak,

Yerüstü Maden Uzmanı: Mühendislik Fakültelerinin Maden Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Hidrojeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak ve en az beş yıl yerüstü maden işletmelerinde iş tecrübesine sahip olmak.” İbareleri eklenirmiştir.

Aynı cetvelin Yeraltı Maden Uzmanı satırı daha önce

“Mühendislik fakültelerinin Maden Mühendisliği, Harita Mühendisliği veya Jeoloji Mühendisliği

Bölümlerinin birinden mezun olmak ve en az beş yıllık yeraltı maden işletmeciliği tecrübesi bulunmak.”

Şeklinde iken yeni karar ile

“Mühendislik Fakültelerinin Maden Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Hidrojeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak ve en az beş yıl yeraltı maden işletmelerinde iş tecrübesine sahip olmak” şeklinde değiştirilmiştir.

Kararnamede bu esasların yayım tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmiştir.

Bir yorum bırakın