Yabancı Çalışma İzni İle İlgili Yaşanan Bazı Sorunlar

0

Yabancı çalışma izinleri geniş kapsamlı izinlerden değildir. Türkiye’de çalışmak için izin müracaatında bulunmak isteyen yabancılar aldıkları çalışma izni ile izin süresince istedikleri yerde çalışabileceklerini düşünebilirler ancak, yabancı çalışma izinleri belirli bir işyeri veya işletme üzerinden verilmektedir. Yabancılara istedikleri herhangi bir işyerinde çalışabilmesine imkan veren bir izin sistemi mevcut değildir.

Yabancılara verilen çalışma izinleri belirli bir işyeri ve adreste çalışmak üzere verilmekte olup, yabancının bu iş yerinden ayrılması halinde izin geçerliliğini yitirmektedir. Bir işverenin yanında çalışma izni bulunan bir yabancının aynı izinle başka bir işyerinde çalışabilmesi mümkün bulunmadığından, yeni işverenin bakanlığa çalışma izin başvurusunda bulunarak kendi iş yerinde çalıştırmak üzere yeni bir çalışma izni alması gerekmektedir.

 Ev hizmetlerinde çalışacak yabancı için de yapılacak başvuru, yanında yabancı çalıştıracak kişi tarafından yapılması gerekmektedir.Başkası adına ev hizmetleri işveren kaydı yapılmamaktadır.

Çalışma İzin Başvurusu Reddedilen Yabancının Hakları Var mıdır?

 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca çalışma izni verilmesi ya da uzatılması talebinin reddedilmesi, çalışma izninin iptal edilmesi ya da çalışma izninin geçerliliğinin kaybedilmesine ilişkin kararını yabancıya veya varsa işverenine tebliğ eder. Bakanlıkça verilecek kararlara karşı ilgililer tarafından tebliğ tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde itiraz edilebilir. İtirazın reddedilmesi halinde idari yargı yoluna başvurulabilir.

Çalışma İzin Süresi Nasıl Uzatılabilir?

Bakanlıkça verilmiş bir çalışma izninin süresinin uzatılabilmesi için, mevcut çalışma izninin bittiği tarihten geriye doğru en fazla iki aylık sürede olmak kaydıyla, izin süresi sona ermeden uzatma başvurusunda bulunulması gerekir. Çalışma izninin süresinin bitiminden sonra yapılan sure uzatımı başvuruları işleme alınmaz.

 

Bir yorum bırakın