Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Unvan Değişikliği Sınavı

0

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklama neticesinde kurum çalışanları için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı yapılacağı belirtildi.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesi kapsamında görev yapmakta olan personele “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” çerçevesinde sınav yapılacağı belirtildi.

Hangi Kadrolar İçin Unvan Değişikliği Sınavı Yapılacak

21/01/2012 tarihli ve 28180 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri gereğince Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatlarında boş bulunan avukat, biyolog, ekonomist, fizikçi, istatistikçi, kimyager, kütüphaneci, matematikçi, mimar, mühendis, sağlık teknikeri, sosyolog, şehir plancısı, tekniker ve teknisyen unvanlı kadrolarına unvan değişikliği suretiyle kurum personellerinin atanabilmesi amacıyla unvan değişikliği sınavı yapılacak. Yapılacak olan sınava girebilmek için adaylarda asli memurluğa atamış olma şartı gerekiyor.

Sınav Başvurusu ve Ücreti Hakkında Detaylı Bilgi

1-Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumludur.

2- Adaylar başvurularını 07 – 13 Mayıs 2019 tarihleri arasında pbs.csb.gov.tr adresinden yapacaklardır. Birim amirleri 14 – 16 Mayıs 2019 tarihleri arasında onaylayacaklardır.

3-Unvan Değişikliği sınavına katılmak için başvuranlar, unvan değişikliği sınavı için ilan edilen kadrolardan yalnızca birine müracaat edebilecektir. Eksik veya yanlış yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

4-Engelli adaylar başvuru formunda engel durumlarını belirterek ilgili kutucuğu işaretleyeceklerdir.

5-Sınava başvurusu kabul edilen adayların listesi Bakanlığımız www.csb.gov.tr ve Milli Eğitim Bakanlığının www.meb.gov.tr resmi internet sitelerinde eş zamanlı olarak ilan edilecektir.

6-Sınava girecek adaylar sınav ücreti olarak 235 TL’yi (ikiyüzotuzbeş Türk Lirası KDV dâhil), 10 – 24 Haziran 2019 (saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında; MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı”, – T.C. Ziraat bankası için; bankamatik, internet bankacılığı, – Türkiye Halk Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı, – Türkiye Vakıflar Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı, – https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartları ile yatıracaklardır. – Tahsilat esnasında adaylardan talep edilen T.C. Kimlik No ve telefon numarasının adaya ait olması ve güncel telefon numarası bildirmesi zorunludur. – Aday, sınav ücreti yatırma işlemi için bankaya herhangi bir havale ücreti ve benzeri gider ödemeyecektir. – Adaylar, sınav ücretini yatırdıktan sonra, 10 – 24 Haziran 2019 tarihleri arasında www.meb.gov.tr internet adresinden sınav e-başvuru yapacaklardır. e-başvuru yapmayan adaylar ücretlerini yatırmış olsalar dahi sınava alınmayacaklardır.

7-Başvuru koşullarını taşımadığı halde sınav ücretini yatıran adaylar veya başvuruları geçerli olduğu halde sınava girmeyen, başvurusu geçersiz sayılan, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, başarılı olamayan, sınavı geçersiz sayılan ve birden fazla sınav ücreti yatıran adayların yatırdıkları ücret iade edilmeyecektir.

8-Sınav ücretini yatıran ve başvuru kaydını tamamlayan adayın başvurusu gerçekleşmiş olacaktır.

Sınav tarihi, saati ve yeri 13 Temmuz 2019 Cumartesi Saat: 10:00 / ANKARA

 

 

 

 

 

 

Bir yorum bırakın