4 Üniversite Akademik Personel Alacağını Duyurdu

0

Bugün 4 farklı Üniversite vermiş oldukları ilan ile belirtilen akademik birimlerinde açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26. 24. ve 23. maddelerine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Öğretim Üyeleri,

“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Öğretim Görevlileri alacaklarını duyurdular.

Başvuruda bulunacak adayların ayrıca 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesinde belirlenen kriteri taşıması gerekmekte olup, Başvuruların ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılması gerekmekte olup başvuru 7 Mayıs 2019 tarihinde başlayıp 21 Mayıs 2019 tarihine kadar olarak ilan edilmiştir.

Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi olarak personel alacağını duyuran üniversiteler ve alınacak kadro ve personel sayısı ise aşağıda verilmiştir.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğü       1    Dr. Öğretim Üyesi  detaylı bilgi için Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğü ilanı

Bolu Abant İzzet Baysal Üni. Rektörlüğü         2    Arş. Gör , 1  Öğr. Gör.(Ders Verecek)  detaylı bilgi için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü ilanı

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü                        6    Doçent ,  6  Dr. Öğr. Üyesi,  6 Öğr. Gör. (Ders Verecek)   detaylı bilgi için Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü ilanı

İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğü             8 Profesör,  6 Doç.Dr. , 10 Dr.Öğr.Üyesi, 5 Öğr. Gör.  detaylı bilgi için  İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğü ilanı

Olmak üzere toplam 51 akademik personel alınacak.

Bir yorum bırakın