Avrupa Dayanışma Programı’na Katılım Anlaşması Yayımlandı

0

26 Şubat 2002 Tarihinde Türkiye ile Avrupa topluluğu arasında Birlik Programlarına katılımına ilişkin imzalanan çerçeve anlaşması kapsamında Türkiye’nin katılacağı programlarla ilgili özel koşulların Komisyon ve Türk yetkililerince belirleneceği belirtilmişti.

Türkiye Avrupa Dayanışma Programına katılımı, AB 2018/1475 sayılı tüzüğünün 11. Maddesinin ilgili bentleri uyarınca bu programın kapsamında olan gönüllülük, dayanışma projeleri ve ağ kurmaya yönelik faaliyetlerle sınırlanmakta, iş ve staj projelerine dâhil edilmemektedir.

Türkiye Programa katılmak için Avrupa Birliği Genel Bütçesine 2019 yılı için 7,3 milyon EURO,  2020 yılı için 7,3 milyon EURO olmak üzere toplam 14,6 milyon EURO ödeyecek.

Avrupa Dayanışma Programı (EUROPEAN SOLIDARITY CORPS) Nedir ?

Avrupa Dayanışma Programı, gençlerin kişisel, eğitimsel, sosyal, sivil ve mesleki gelişimlerini teşvik ederken, kendi ülkelerinde veya yurtdışında topluma yarar sağlayan projelerde gönüllü olmaları, çalışmaları veya ağ kurma faaliyetlerinde bulunmaları için fırsatlar yaratan, toplumsal ihtiyaçları karşılamayı hedefleyen yeni bir Avrupa Birliği girişimidir.

Gençleri daha kapsayıcı bir toplum oluşturmak, savunmasız insanları desteklemek ve toplumsal zorluklara cevap vermek için bir araya getirmektir. Program, yardım etmek, öğrenmek ve kendini geliştirmek isteyen gençlere ilham verici ve güçlendirici bir deneyim sunmaktadır.

Program, daha önce Avrupa Gönüllü Hizmeti olarak bilinen ve mevcut Erasmus+ altında yer alan Gönüllülük programına ve diğer AB finansman programlarına artı değer katmaktadır.

Avrupa Dayanışma Programı, Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 2018/1475 sayılı Tüzüğü ile kurulmuştur.

Avrupa Dayanışma Programı Neleri İçeriyor?

  • Gönüllülük Projeleri
  • Dayanışma Projeleri
  • İş ve Staj Projeleri (Traineeship and Job) (Türkiye programa dâhil değildir.)

Türkiye’nin Avrupa Dayanışma Programı’na katılımı, 2018/1475 sayılı Tüzüğün 11 (1) (b) (i) Maddesine göre gönüllülük faaliyetleri, dayanışma projeleri ve ağ oluşturma faaliyetleriyle sınırlı kalmaktadır.

Gönüllülük (Volunteering)

Bireysel gönüllülük (individual volunteering), gençlere kuruluşların günlük işlerinde yardımcı olmalarına imkân veren 2-12 ay süren ve bazı durumlarda 2 hafta ve üzeri sürebilen tam zamanlı ücretsiz etkinliklerdir. Katılımcılar sınır ötesi veya kendi ülkelerinde sosyal dâhil etme, çevre, kültür ve diğer konuları içeren projelerde gönüllülük yapabilirler.

Bireysel gönüllülük faaliyetleri sınır ötesi veya yurtiçi gerçekleşebilir. Ancak yurtiçi bireysel gönüllük faaliyetleri açık bir şekilde Avrupa katma değerini sunmalıdır. Bunu karşılamayan projeler Avrupa Dayanışma Programı kapsamında geçerli kabul edilemez.

Gönüllü Takımları (Volunteering Team) ise; 10-40 kişilik gruplarla en az iki farklı ülkeden gelen gençlerin 2 hafta ile 2 ay arasında birlikte gönüllülük yaptığı projelerdir. Bu projeler özellikle Avrupa Dayanışma Programı’nda imkânı kısıtlı gençlerin dâhil edilmesine katkı sağlayabilir. Gönüllülerden en az 1 / 4 ü yurtdışından gelmelidir. Kısa süreli projeler olması nedeniyle tek başına faaliyet yürütmekte zorlanan ve uzun süre bir projeye farklı nedenlerle zaman ayıramayacak ancak topluma fayda sağlamak isteyen gençler için bir fırsat oluşturmaktadır. (faaliyet örnekleri; sığınma kamplarında eğitim faaliyetleri, tarihi mirasın restorasyonu, soyu tükenmekte olan canlıların korunması vb.)

Dayanışma Projeleri (Solidarity Projects)

Dayanışma projeleri; yurtiçi dayanışma faaliyeti olup, kendi yerellerinde pozitif değişiklik oluşturmak isteyen en az beş gencin 2 ile 12 ay arasında başlatıp, geliştirip, uyguladığı projelerdir. Proje, gençlerden oluşan grubun birlikte keşfetmek istediği ve projenin günlük faaliyetleri içerebileceği ve tüm katılımcıları içermesi gereken net bir konuya sahip olmalıdır. Dayanışma Projeleri, topluluklar içindeki ana zorlukları ele almalı, ancak Avrupa katma değerini de açıkça vurgulamalıdır. Ülkelerinde dayanışma projesi yapmak isteyen gençler önce Avrupa Dayanışma Programı Portalına kayıt yaptırmalıdırlar. https://europa.eu/youth/solidarity_en

Dayanışma projesi planlayan gençlerden oluşan grup, bir kuruluştan (kamu ve özel) destek alabilir. Bu kuruluş proje hibesine gençler adına başvuru yapabilir. Bu kuruluşun rolü esas olarak idari olmalı, projenin idari ve finansal döngüsünde gruba destek olmalıdır. Ayrıca, öğrenme çıktılarının tanınırlığı ve belgelenmesinde destek ve rehberlik sağlayabilir.

Dayanışma projelerinde gençler bir koç tarafından desteklenebilir. Koç, gruba eşlik etmek ve katılımlarını desteklemek için gençlik çalışmaları deneyimine sahip olabilecek bir kaynak kişidir. Belirli bir grup genç insanın ihtiyacına bağlı olarak farklı roller oynayabilir. Koç Dayanışma Projesi’nin dışında kalacaktır, bu nedenle grubun bir üyesi olmayacaktır, (eğer varsa) başvuruda bulunan kuruluşla hiçbir bağlantısı yoktur. Koç, grubun ihtiyaçlarına göre projelerinin hazırlanmasında, uygulanmasında ve değerlendirmesinde gençlerden oluşan grubu destekleyebilir. Koç, öğrenme sürecinin kalitesini kolaylaştırabilir ve destekleyebilir ve proje sonunda öğrenme çıktılarının tanımlanmasına ve belgelenmesine yardımcı olabilir. Koçlar, bir gönüllü veya profesyonel olabilir.

Gençler

Gençler, Avrupa Dayanışma Programı Portalına kayıt olabilir ve buradan fırsatları araştırabilirler. Bir grup genç veya bir kuruluş belirli bir tarih aralığında gerçekleşmek üzere hibe almış dayanışma projelerine başvurabilir. Kalite Sertifikası  (Quality Label) dayanışma projelerinde gerekli değildir.

Gençler, Avrupa Dayanışma Programı Portalına kayıt olduktan sonra özgeçmiş ve motivasyon mektuplarını kuruluşlara iletmek suretiyle, kuruluşlar tarafından da uygun görüldükleri takdirde bir projenin içinde yer alabilirler. Akredite olmuş kuruluş listesi, altta yer alan link üzerinden belirli filtreleme yöntemleri ile erişilebilir.

Portala kayıt olan gençlere veri tabanı üzerinden de kuruluşlar ulaşabilir ve hibe almış projelerinde gençlerin yer almasını talep edebilirler.

Avrupa Dayanışma Programı Portalına aşağıdaki link üzerinden kayıt olunabilir.

https://europa.eu/youth/solidarity_en

Kalite sertifikası almış ve akredite olmuş kuruluşlar listesine aşağıdaki link üzerinden ulaşılabilir.

https://europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation_en

Kuruluşlar

Avrupa Dayanışma Programı’nın Gönüllülük faaliyetlerine katılmak için kuruluşun Kalite Sertifikası alması gerekir. Kalite Sertifikası Avrupa Dayanışma Programı hedef ve prensiplerine uygunluğu sağlar. Kuruluşlar Kalite Sertifikası için ülkelerindeki Ulusal Ajanslara veya Ortak Ülkelerde ise bölgesel SALTO’lara başvururlar. Kalite Sertifikası için başvurular düzenli olarak yapılır. Bu başvurular başvuran kuruluşun bulunduğu ülkedeki Ulusal Ajansa çevrimiçi yolla gönderilmelidir.

Kuruluşlar Avrupa Dayanışma Programı’nda gönüllülerini Avrupa Dayanışma Programı PASS Portalına (European Solidarity Corps PASS [Placement Administration and Support System] Portal) girmek suretiyle seçebilirler. Avrupa Dayanışma Programı PASS Portalına aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

https://europa.eu/youth/solidarity/pass_en

Avrupa Dayanışma Programı Nasıl Çalışır?

17-30 yaşları arasındaki gençler Avrupa Dayanışma Programı Portalına kayıt yaptırabilirler. 18 yaş ve üstündeki katılımcılar, veri tabanına erişimi olan kuruluşlar tarafından dayanışma konulu projelere katılım daveti alabilirler. Ayrıca, bu kuruluşlar gençlerden doğrudan yanıt alabilmek için portalda, proje duyurularını yapabilirler.

Kazanımlar :Avrupa Dayanışma Programını kapsamında gönüllü olarak;

  1.  Gönüllü olarak bir katkıda bulunacak ve ihtiyaç içindeki topluluklara yardım edeceksiniz. Bu ücretsiz olarak yapmayı tercih edeceğiniz bir yardım olduğu için maaş ödemesi almayacaksanız. Bununla beraber seyahat, barınma, yemek ve sigorta giderleriniz ödenecek ve buna ek olarak belli bir miktar cep harçlığı alacaksınız.
  2. Bu, kişisel ve profesyonel gelişiminize ivme kazandıracak bir öğrenim deneyimidir. Gönüllülük deneyiminiz öncesinde, sırasında ve sonrasında eğitim alma fırsatınız olacaktır. Mentor net hedefler belirlemenize yardımcı olacak ve bu hedeflere nasıl ulaşacağınızı gösterecektir. Ayrıca dil ve kültürler arası becerilerinizi geliştirme, kendi başınıza yaşamayı, güçlüklerin üzerinden gelmeyi ve ekip içinde çalışmayı öğrenme şansı yakalayacaksınız.
  3. Başka bir Ülkede yaşamak ve bu Ülkeyi keşfetmek, diğer kültürler hakkında bilgi edinmek veya yeni arkadaşlar edinmek gönüllülük deneyiminizin kaçınılmaz bir parçası olacaktır.
  4. Gönüllülük deneyiminiz ile gönüllü olduğunuz kuruluşlara ve yerel topluluklara yeni fikirler ve çok kültürlü bir ruh taşıma imkânı elde edeceksiniz.
  5. Avrupa Dayanışma Programında yer alarak bir topluluğun parçası olacaksınız. Geri döndüğünüzde eski gönüllülerden oluşan daha geniş bir toplulukla bağlantıda kalabilir, deneyimlerinizi paylaşabilir ve ülkedeki diğer genç bireylerle iletişim kurup onlara ilham verebilirsiniz.
  6. Gönüllü olarak katıldığınız bir projenin sonunda katılımınızı belgeleyen bir sertifika sahibi olacaksınız.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir yorum bırakın