4 Üniversite 105 Akademik Personel Alacak

0

4 Farklı üniversite Resmi Gazete aracılığı ile değişik ana bilim dallarında görevlendirilmek üzere öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına toplam 105 akademik personel alacağını duyurdu.

Üniversiteler tarafından işe alımların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” doğrultusunda ve üniversitelerin kendi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri uyarınca yapılacağı belirtildi.

Başvuruda bulunacak adaylar 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmekte.

4 üniversite içinde başvurular 11 Mayıs 2019 tarihinden itibaren 15 gün süre ile yapılabilecek olup, son başvuru tarihi ise 27 Mayıs 2019 olarak açıklandı.

Akademik personel alımı yapacağını duyuran üniversiteler ve açık kadrolar sayısı,

Ostim Teknik Üniversitesi, 5 akademik personel alacak olup adaylar şahsen veya posta yoluyla başvuru yapılabilecek.

Ostim Teknik Üniversitesi akademik personel ilanı tam metni için tılayın  ostim teknik ünv.ilanı

Bahçeşehir Üniversitesi, 50 akademik personel alacak olup, adayların Bahçeşehir Üniversitesi Strateji Geliştirme ve Planlama Daire Başkanlığına ilanda belirtilen süresi içerisinde şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir, Posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

Bahçeşehir Üniversitesi akademik personel ilanı tam metni için tıklayın  bahçeşehir üniversitesi akademik personel ilanı

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, 29 akademik personel alacak olup, profesör ve doçent kadrosu için başvuruda bulunacak adaylar Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapacaklar, Dr. Öğr. Üyesi Kadrolarına başvuracaklar ise ilgili birimlere şahsen başvuru yapacaklar

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi akademik personel ilanı tam metni için tıklayın izmir katip çelebi ünv.akademik personel ilanı

Çağ Üniversitesi, 26 akademik personel alacak olup, başvuruda bulunacak adaylar Çağ Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile başvurularını yapılabilecekler.

Çağ Üniversitesi akademik personel ilanı tam metni için tılayın çağ ünv.akademik personel ilanı

Bir yorum bırakın