Adalet Bakanlığı İsteğe Bağlı Nakil Duyurusunu Yayınladı

0

Bir süredir Adalet Bakanlığı personelinin beklediği isteğe bağlı nakil duyurusu Adalet Bakanlığı tarafından yayınlandı.

Adalet Bakanlığı bugün yayınlamış olduğu duyuru ile isteğe bağlı nakil duyurusunu yayınladı. Adalet Bakanlığı taşra teşkilatında görev yapan zabıt kâtibi, yazı işleri müdürü, mübaşir, idari işler müdürü, teknisyen, hizmetli ve şoför gibi unvanlara sahip personeller için 657 sayılı Kanunun 4A maddesi kapsamında isteğe bağlı nakil duyurusu yayınlanırken, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü personelleri bu kapsamın dışında bırakıldı.

Başvurular Ne Zaman

27 Mayıs 2019 pazartesi günü başlayan başvurular 14 Haziran 2019 Cuma günü saat 17.30 itibariyle sona erecek.

Adalet Bakanlığı tarafından başvuruda bulunacak olan personeller için yapılan açıklamada, “Hizmet süresinin her yılı, Ek-2 deki Bölgelere İlişkin Puan Tablosundaki puanlar esas alınmak suretiyle sistem tarafından otomatik hesaplanacağından, her bir personelimizin başvuru tarihleri arasında UYAP sisteminde yer alan kendisine ait birim bilgilerini, bu birimlerdeki başlayış ve ayrılış tarihlerini kontrol etmesi, bu bilgilerde hata bulunması halinde ilgili komisyona başvurarak düzelttirmesi ve ardından başvuru yapması gerekmektedir. İsteğe bağlı nakil çalışmasına ilişkin ilke kararları, bölgelere ilişkin puan tablosu, tüm adliyelerin puanlarını gösterir tablo ve başvuru kılavuzu ektedir” ibarelerine yer verilirmiştir.

Adaylar Adalet Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden bölgelere ilişkin puan tablosu ile diğer bilgilere ulaşabilirler.

 

 

Bir yorum bırakın